Czytelnia

Najbardziej znaczące postępy w MT, które miały miejsce w latach 90., dotarły do większej liczby ludzi, a niedawno wykorzystanie „systemów tłumaczenia maszynowego" w Internecie pozwoliło na tłumaczenie stron internetowych i wiadomości  e-mail w czasie rzeczywistym.

Jak efektywne jest tłumaczenie komputerowe?

Kiedy pierwszy raz widzisz, jak działa MT, wydaje ci się, że potrafi działać cuda. Otwierasz dokument, zaznaczasz tekst, który ma być przetłumaczony i naciskasz ikonę „Przetłumacz".

Zależnie od długości zaznaczonego tekstu w czasie kilku sekund lub minut pojawia się twoje tłumaczenie w języku hiszpańskim (lub niemieckim, francuskim, włoskim itd.). Eureka! To działa! Jednak nie do końca.

Jeśli masz szczęście i znasz język, na który został przetłumaczony twój tekst, szybko zauważysz problemy.

Dla przykładu poniżej znajduje się akapit ze strony Advanced Language Translation. Część naszej strony jest w języku niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Zatrudnieni przez nas tłumacze tłumaczą te strony w językach obcych. Jako test wprowadziliśmy paragraf w języku niemieckim do systemu tłumaczenia Alta Vista Bebelfish3 (rozwiniętego przez Systrans):

Oryginał w języku niemieckim:

„Advanced Language Translation bemüht sich, nur mit akkreditieren Übersetzern zu arbeiten. In Situationen, in denen das nicht möglich ist, werden sie von Advanced Language Translation direkt vor Ort bewertet und getestet.

Hierbei handelt es sich um eine Qualitätssicherungsmaßnahme, die Ihrem Unternehmen garantiert, dass sich Advanced Language Translation um hervorragende Leistungen bemüht, wodurch Advanced Language Translation weiterhin den Ruf genießt, Übersetzungen höchster Qualität zu liefern".

Tłumaczenie komputerowe

„Advanced Language Translation dążyć do działać tylko z akredytowany kompilator/tłumacz. W sytuacje w który to nie jest możliwe, stawać się ona z Advanced Language Translation bezpośredni przed miejsce oceniany i sprawdzany. Tutaj dotyczyć jakości zapewnienia miara, który gwarantuje twój przedsiębiorstwo, że Advanced Language Translation dążyć do znakomity wynik, podczas gdy Advanced Language Translation cieszyć się zawołanie dostarczać tłumaczenia najwyższa jakość".

Tłumaczenie wykonane przez tłumacza

„Advanced Language Translation dąży do współpracy jedynie z uznanymi tłumaczami. W sytuacjach, gdy nie jest to możliwe Advanced Language Translation bezpośrednio poddaje ich ocenie i testom wewnętrznym.

Jest to sposób sterowania jakością, który przekona twoją firmę o tym, jak Advanced Language Translation angażuje się w otrzymanie doskonałych wyników i poręcza swoją reputacją stworzenie tłumaczeń najwyższej jakości". Tłumaczenie wykonane przez komputer jest zrozumiałe, ale oczywiście nie nadaje się do publikacji.