Czytelnia

Tłumaczenie i interpretacja powieści Przebudzenie Kate Chopin z perspektywy nie-feministycznej

Yi-ping Wu, Wen-chun Tsai

tłum. Karolina Kondrak

Źródło:

 

Pierwszy Narodowy Uniwersytet Nauki i Technologii w Kaohsiung, Tajwan1

Streszczenie

Powieść Przebudzenie Kate Chopin była i jest postrzegana jako tekst feministyczny. Mimo tego, iż na całym świecie powieść cieszy się wielkim uznaniem, w Tajwanie jest znana głównie w środowisku akademickim.

Książka została przetłumaczona w Tajwanie przez Ing-mei Yang i wydana przez Fembooks Publishing House & Bookstore [wydawnictwo i księgarnia z książkami feministycznymi, przyp. tłum.], które znane jest z popularyzowania feminizmu.

Wydane prze Fembooks tłumaczenie Yang może zaciekawić czytelników interesujących się tematyką feministyczną i, tym samym, może znaleźć się poza spektrum uwagi ludzi, którym te kwestie są obojętne.

Aby powieść zainteresowała szersze grono czytelników, tłumaczymy i interpretujemy ją, nie biorąc pod uwagę feministycznego punktu widzenia.

W pierwszej części niniejszej rozprawy omówiono feministyczne strategie tłumaczenia zastosowane przez Yang w celu przetłumaczenia powieści na tekst feministyczny. Analizę tę oparto na feministycznych strategiach tłumaczenia Françoise Massardier-Kenney.

Odpowiednią strategią dla uzyskania niefeministycznego przekładu jest ekwiwalencja dynamiczna Eugene Nidy. Jest to metoda swobodnego tłumaczenia zakładająca możliwość adaptacji językowej.

Ponadto zaproponowano nie- feministyczną interpretację tekstu: Edna nie jest postrzegana jako odrodzona kobieta, która pragnie odnaleźć prawdziwą miłość, szczęście i wolność, ale jako osoba, w której obudziły się zmysły i która uświadamia sobie wzrastające cierpienie z powodu nieprzejednanej samotności.

W osiągnięciu zamierzonego celu miało pomóc użycie konkretnego słownictwa, tak aby wyraźnie podkreślić fakt przebudzenia zmysłów Edny oraz aby uwydatnić uczucie samotności, które prowadzi Ednę do zakończenia swojego życia. Daje to czytelnikom możliwość innego odbioru powieści.

Słowa-klucze: feministyczne strategie tłumaczenia, dynamiczna ekwiwalencja Eugene Nidy, niefeministyczne tłumaczenie i interpretacja, Kate Chopin, Przebudzenie.

Przebudzenie2 Kate Chopin to powieść ciesząca się wielkim uznaniem na całym świecie. Dostępne obecnie w Tajwanie chińskie tłumaczenie tej powieści zostało opublikowane w 1996 roku przez Fembooks Publishing House & Bookstore.