Czytelnia

Sprofesjonalizowanie kształcenia tłumaczy literackich

Rebecca Hyde Parker

tłum. Małgorzata Lewandowska

Źródło:

 

Streszczenie

Praca ta ma na celu zbadanie, jak nauczanie tłumaczenia literackiego na studiach magisterskich zmieniło się w ciągu ostatnich dziesięcioleci.

Najpierw przedstawiony zostanie ogólny zarys rozwoju tłumaczenia literackiego w szkolnictwie wyższym w Wielkiej Brytanii, a następnie sugerowany podział programów zakresie tłumaczenia literackiego na trzy rozległe kategorie pedagogiczne.

Trzecia z tych dydaktycznych grup, obejmująca studia magisterskie w dziedzinie tłumaczenia literackiego, zostanie zidentyfikowana i szczegółowo opisana.

Założeniem wyżej wymienionego rodzaju programu tłumaczeniowego, poza nauczeniem studentów teorii i metod tłumaczenia literackiego, jest przeszkolenie ich w praktycznym i zawodowym aspekcie tłumaczenia.

Artykuł ten dowodzi również, że tradycyjne określenie „nauczanie tłumaczenia literackiego" nie obejmuje w pełni współczesnych wyzwań stawianych wykładowcom tłumaczenia literackiego na uczelniach wyższych, gdzie po części celem jest przygotowanie studentów do pracy na rynku tłumaczeń literackich.

Zaproponowano więc użycie terminu „szkolenie tłumaczy literackich" aby lepiej opisać i zrozumieć coraz bardziej profesjonalny charakter tej dziedziny w obecnym kształceniu tłumaczy na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii.

Podkreślając „szkolenie" uczniów, w tym typie programu tłumaczeniowego - poza nauczaniem tłumaczenia literackiego - bierze się pod uwagę zawodowe i profesjonalne elementy kształcenia tłumaczy w czasach, gdy kładzie się większy nacisk na profesjonalizm w przemyśle tłumaczeniowym.

Niniejsza praca przedstawia rozwój nauczania tłumaczenia literackiego w Wielkiej Brytanii i analizuje zmiany, jakie nastąpiły w jego roli na studiach magisterskich w ostatnich dziesięcioleciach.

We współczesnym brytyjskim szkolnictwie wyższym dziedzina nauczania tłumaczenia literackiego rozwinęła się do stopnia, w którym może zostać podzielona na trzy rozległe kategorie pedagogiczne.

Analizując ten dydaktyczny podział, sugeruje się, że określenie „nauczanie tłumaczenia literackiego" nie obejmuje w pełni wyzwań, przed jakimi stoją wykładowcy tłumaczenia literackiego.

Proponuje się więc użycie terminu „szkolenie tłumaczy literackich", które w przeciwieństwie do tradycyjnego opisu nauczania tłumaczenia literackiego ma na celu lepsze określenie i zrozumienie coraz bardziej profesjonalnego charakteru tej dziedziny we współczesnym kształceniu tłumaczy na uniwersytetach Wielkiej Brytanii.