Czytelnia

Rządowy wywiad gospodarczy a translacja

Dr Ramon C. Barquin

tłum. Anna Banaczkowska

Źródło:

 

Tłumaczenie stało się niezwykle istotne dla wywiadu gospodarczego w sektorze publicznym.

W artykule o Iraku z ostatniego wydania magazynu TIME znalazł się niepokojący cytat. Dotyczył on zdobytych dokumentów, których wojskowy wywiad nie był w stanie przeanalizować, gdyż nie mogły zostać przetłumaczone. ,, Powinieneś zobaczyć magazyn w Katarze, gdzie gromadzimy te rzeczy” mówi wysoki rangą były przedstawiciel wojskowy. ,,Nigdy nie będziemy w stanie przebrnąć przez te wszystkie dokumenty.”

To tylko zwraca uwagę na znaczenie tłumaczenia dla wywiadu gospodarczego oraz sektora publicznego.

W zakresie wywiadu gospodarczego mamy do czynienia z będącą w toku wyraźną transformacją, na co już zwróciłem uwagę w moich poprzednich artykułach. Jednym z decydujących czynników, które doprowadziły do tej transformacji jest zbieżność zorganizowanych oraz niezorganizowanych danych służących jako źródła analizy.

W przeszłości praca wywiadu gospodarczego była dość ograniczona i sprowadzała się do zorganizowania danych w relacyjnych bazach danych. Te bazy mogły być manipulowane przez narzędzia OLAP lub przez arkusze kalkulacyjne. Wraz z nadejściem ery Internetu oraz dostępu do ogromnej ilości niezorganizowanych danych, głównie w formacie tekstowym, świat wywiadu gospodarczego zmienił się raz na zawsze. Tak jak słowo mówione, słowo pisane przekazywane jest w różnych językach.

Większość specjalistów zgadza się ze stwierdzeniem, że dziś na świecie mówi się około sześcioma tysiącami różnych języków. Pomimo faktu, iż wiele z nich nie ma oficjalnego systemu piśmiennictwa, są zalegalizowanymi językami służącymi do komunikacji.

Nawet, jeśli znacznie zredukujemy tę liczbę tylko do języków, które grają najbardziej znaczącą rolę w międzynarodowym handlu czy polityce, wciąż będą ich setki. Z tych języków mogą być przekazywane oraz rozpowszechniane istotne informacje, w postaci niezorganizowanych źródeł informacji. Z kolei źródła te  kierowane są do analityków oraz pracowników wykorzystujących daną wiedzę.

Rząd federalny, jak przewidywano, został pochłonięty pracą nad tłumaczeniem z dwóch, dziś równie istotnych, powodów. Jeden z nich to potrzeba rozpowszechniania informacji wydanych przez rząd, a drugi to potrzeba analizy informacji wydanych poza rządem, a które do niego docierają. Rezultatem tej sieci jest fakt, że wysiłek wkładany w translację w federalnym rządzie, choć już znaczący, w nadchodzących latach będzie rósł.