Czytelnia

Potrzeba oddania nowych pomysłów stworzyła nowe formy, oparte na semantycznych odpowiednikach - były to neologizmy. Strategie tłumaczeniowe były inspirowane takimi naukami jak chemia, botanika czy anatomia.

Autor podsumowuje rozdział, przypominając, że kwestie polityczne, literackie, filozoficzne oraz naukowe w wyniku przekładu doprowadziły do zmian lingwistycznych.

W trzecim rozdziale, zatytułowanym „The Contemporary Context" („Kontekst współczesny"), autor książki porusza kwestię istoty przekładu jako „trwałego formatywnego wpływu na tworzenie wiedzy naukowej" (2002: 253).

Zakładany uniwersalizm naukowego dyskursu mógł być przeszkodą dla rozwoju technik tłumaczeniowych; powinno być odwrotnie, żeby rozpatrywać kwestie kulturowe i filozoficzne oraz determinującą rolę podstaw językowych, powinien on uznać prawdziwy i istotny wpływ tłumaczeń tekstów naukowych.

Zagadnienie środowiska języka angielskiego, jako lingua franca w dziedzinie nauki z różnymi normami w zależności od form języka angielskiego, zostało przedstawione poprzez odniesienie się do naukowego angielskiego w Indiach, wiedzy dotyczącej Internetu oraz geologii (porównanej w języku angielskim i francuskim) w celu sprawdzenia różnych cech stylistycznych.

Porównanie użycia cytatów w języku angielskim i chińskim uwypukla różnice w podejściu, począwszy od szacunku do autorytetu (większe zapożyczenia, uznane za plagiat na Zachodzie), a skończywszy na strukturze tekstu i krytycznej ocenie.

Na koniec autor omawia kwestię zakresu wpływu tłumaczenia na obecne podstawy wiedzy naukowej. Historia języka uważana jest za integralną część historii nauki, a transfer wiedzy naukowej do każdego kraju przyczynił się do rozwoju języka oraz jego adaptacji.

Co więc zyskano dzięki tłumaczeniu? Według autora „żadnej dziedziny wiedzy nie można całkowicie oddzielić od jej formy" (2002: 272). Dlatego też językowa zmiana, spowodowana potrzebą transferu wiedzy poprzez tłumaczenie, jest właśnie tym, co zyskano.

Techniczny dyskurs to język do konkretnych celów i można się spodziewać, że tłumacz, który zajmuje się taką dziedziną, posiada ograniczoną wiedzę na temat kultury czy psychologii.

Jednakże, jak autor udowodnił, na przestrzeni wieków przekład wiedzy naukowej zależał od czegoś więcej niż tylko odtworzenie języka do konkretnych zastosowań i przyczynił się do zmian w stylu, technikach, strategiach oraz postrzeganiu roli przekładu.

Siła tłumaczenia tkwi w jego roli jako czynnika przyczyniającego się do innowacji i adaptacji, z możliwością uzyskania wielu tekstów, różnorodnych wersji oraz kwestii roli „oryginału" w stosunku do „nowego oryginału" jako przetłumaczonego tekstu.

Przekład wpłynął na naukę poprzez zwiększenie zakresu i różnorodności tekstów oraz dyskursów.

Nauka w tłumaczeniu to dzieło będące złożoną i wielowątkową historią z wieloma pytaniami odnoszącymi się do wielu pojęć, interpretacji oraz rezultatów obejmujących czynniki wpływające na proces tłumaczenia. Autor kończy je konkluzją, że wszystkie poruszone zagadnienia są istotne dla dyscypliny naukowej, jaką jest współczesna translatoryka.