Czytelnia

Na przykład w języku angielskim rzeczownik odczasownikowy „terrorizing cilvilans" [terroryzując cywilów] może być przetłumaczony na francuski na dwa różne sposoby:

jako zdanie podrzędne: „si vous terroriser les civils,..."

oraz jako wyrażenie czasownikowo-rzeczownikowe: „le terrorisme contre les civils...".

Trzeci rodzaj zmiany Newmark (1988)[8] określa jako „taki, w którym tłumaczenie dosłowne jest gramatycznie możliwe, ale może nie być zgodne z naturalnie używanymi formami w języku docelowym".

W tym wypadku transpozycja oferuje tłumaczowi wiele możliwych wersji. Na przykład czasownik w języku wyjściowym może zostać przekształcony na „czasownik pomocniczy plus rzeczownik" w języku docelowym.

J'ai parlé au parlement hier.

I gave a speech in the parliament yesterday. [Wczoraj wygłosiłem przemowę w parlamencie.]

Wyrażenie przysłówkowe może stać się przysłówkiem w języku docelowym.

Język wyjściowy: D'une façon cruelle.

Język docelowy : Cruelly. [Okrutnie.]

Czwarty typ zmian pojawia się, gdy tłumacz wykorzystuje strukturę gramatyczną języka wyjściowego, by wypełnić lukę leksykalną języka docelowego. By wyjaśnić tę definicję, przytoczymy interesujący przykład, który Newmark (1988)[9] przedstawił w Textbook of Translation:

Język wyjściowy: Après sa sortie.

Język docelowy: After he'd gone out. [Po tym, jak wyszedł.]

W tym przypadku taką strukturę gramatyczną języka docelowego zastosowano po to, by wypełnić lub zastąpić lukę leksykalną istniejącą w systemie gramatycznym tego języka.

Krótko mówiąc, transpozycja to zmiana kategorii gramatycznych w tłumaczeniu. Jest to procedura stosowana przez tłumaczy najczęściej, ponieważ oferuje wiele możliwości, które pomagają uniknąć problemu nieprzekładalności. Tłumacze stosują transpozycję intuicyjnie, kiedy szukają sposobów przekładu języka wyjściowego na język docelowy.

e)     Modulacja

Gérard Hardin i Gynthia Picot (1990) zdefiniowali modulację jako „zmianę opinii, która umożliwia nam wyrażenie tego samego zjawiska w inny sposób".[10] Według Vinau i Darbelnet (1977: 11, cytowane przez: Bayar, 2007)[11] tę semantyczno-pragmatyczną procedurę, która zmienia kategorie myślenia, przedmiot zainteresowania, sposób postrzegania i całą konceptualizację, można podzielić na dwa rodzaje: udokumentowaną modulację, zwaną też modulacją standardową, oraz modulację dowolną.