Czytelnia

Opracowania techniczne i naukowe w kształceniu tłumaczy

Tibor Koltay

tłum. Kinga Adamiec

Źródło:

 

Streszczenie

Redagowanie różnych form tekstów jest częścią programu nauczania tłumaczeń specjalistycznych na Uniwersytecie Technologii i Ekonomii w Budapeszcie. Funkcję tę spełnia kurs z dziedziny Dokumentacji Zawodowej (DZ).
Głównymi formami tekstów omawianymi na kursie są instrukcje, artykuły, raporty, streszczenia oraz wnioski. Niniejszy artykuł przedstawia zarys dwóch istotnych gatunków: streszczeń i wniosków.

1. Wstęp

Zasady redagowania tekstów technicznych oraz naukowych często się pokrywają.

Jeżeli tekst techniczny postrzegamy jako „tekst o przedmiocie technicznym, którego celem jest dostarczenie konkretnych informacji danemu odbiorcy w konkretnym celu” (Markel, 1988), to druga część tej definicji znajduje oczywiście odniesienie również w stosunku do tekstów naukowych, tzn. przekazują one konkretne informacje danemu odbiorcy w konkretnym celu. Oczywiście tematy oraz odbiorcy tekstów naukowych i technicznych są zupełnie różni.

Redagowanie różnych form tekstów jest częścią programu nauczania tłumaczeń technicznych na Uniwersytecie Technologii i Ekonomii w Budapeszcie, Węgry (kiedyś Politechnika w Budapeszcie).
W programie znajdują się kursy przygotowujące przyszłych tłumaczy do pracy wykraczającej poza wykonywanie zwykłych tłumaczeń.

Jednym z nich jest Kurs Dokumentacji Zawodowej (DZ), zawierający elementy zarówno przygotowania tekstów naukowych, jak i technicznych.

DZ to kurs stworzony w celu zaznajomienia studentów tłumaczeń z tymi gatunkami tekstów lingwistycznych (międzyjęzykowych), które nie są tłumaczeniami jako takimi, jednak umiejętność ich zredagowania może się okazać przydatna tłumaczowi.

Nie wszystkie zakresy tematyczne zawarte w kursie DZ są związane z gatunkami tekstów. Kurs obejmuje:
•    Instrukcje
•    Artykuły naukowe
•    Raporty
•    Streszczenia
•    Wnioski

Pisanie streszczeń jest szczególnie ważne w programie nauczania na Uniwersytecie Technologicznym i Ekonomicznym w Budapeszcie, który jako państwowy egzaminator umieścił je w programie nauczania tłumaczy technicznych. Oznacza to, że zredagowanie streszczenia artykułu technicznego jest konieczne, jeżeli streszczenie i artykuł są napisane w różnych językach.