Czytelnia

Nowa terminologia: przyjaźni przybysze czy agresywne hordy?

Recenzja trzech nowych książek

Alex Gross

tłum. Marta Nastaj

Źródło:

 

José R. Belda Medina: El Lenguaje de la Informática e Internet y su Traducción, 328 s., Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2003. 18,-00 €, do nabycia na:
http://www.casadellibro.com/temas/ultimonivel/0,1382,c%253D10626,00.html
ISBN: 8479087048.

Chan Sin-wai, redaktor: Translation and Information Technology, 215 s., The Chinese University Press, the Chinese University of Hong Kong, 2002.
ISBN: 962-996-077-X.

Jeffrey G. Brown, Thinking in Chinese, An American's Journey into the Chinese Mind, 133 s., JB Linguistic Works, Philadelphia, 2002. 14,-95 $, do nabycia na portalu:
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/index%3Dstripbooks%26field-keywords%3Dthinking%2520in%2520chinese/002-4862611-8434442
ISBN: 0-9725884-0-X.

We wszystkich trzech książkach poruszony został kluczowy problem leżący u podstaw pewnych czynności tłumaczeniowych, a mianowicie, jak poradzić sobie z dużą ilością terminologii technicznej nieoczekiwanie wprowadzonej do nieprzygotowanego do tego języka?

Najlepiej możemy zauważyć to zjawisko w różnych językach w przypadku integracji terminów związanych z komputeryzacją, ale jak się okaże później, nie jest to jedyny możliwy przykład.

Może się okazać, że tego problemu nie da się rozwiązać, posługując się jedną, uniwersalną i we wszystkich przypadkach skuteczną metodą. I o ile nie zachodzi w kulturze pilna potrzeba asymilacji takiego słownictwa, żadne jednolite podejście nie może być natychmiastowo przyjmowane.

Praca Beldy Mediny jest odważnym wywodem, którego celem jest próba zagonienia niesfornego stada tysięcy obcych językowych intruzów, wprowadzonych do języka hiszpańskiego w postaci terminologii komputerowej i internetowej, do zagród sensownych kategorii.

Autor decyduje się na podzielenie ich na pięć głównych grup, które będą tworzyły pięć rozdziałów książki: „Złożenia", „Derywaty", „Skróty", „Terminy fachowe" oraz „Zapożyczenia".

Każda z tych zagród została podzielona na mniejsze jednostki zgodnie z zasadami, które są gramatycznie i terminologicznie sensowne, mogą być jednak trudne do zrozumienia.