Czytelnia

Dosłowne tłumaczenie na j. angielski: Do not bend one's body for five dou of rice (Nie fatyguj się za pięć porcji ryżu).

Dopuszczalne tłumaczenie na j. angielski: Do not lose your dignity for a small profit (Nie trać godności w imię niewielkiego zysku).

Za panowania dynastii Jin, w feudalnych Chinach, „五斗米" pięć porcji ryżu (około pięciu dekalitrów lub 1.3 galona ryżu) było miesięczną zapłatą sędziego pokoju, nie należy więc tłumaczyć idiomu dosłownie.

Jego autorem jest Tao Yuanming, sławny poeta starożytny, były sędzią pokoju, który zrezygnował ze stanowiska, ponieważ nie chciał schlebiać swoim zwierzchnikom.

4. Brzmienie i forma

Języki chiński i angielski zupełnie różnią się od siebie pod względem pisowni i wymowy. Jeżeli w języku źródłowym zawarte jest znaczenie lub zaprezentowana jest istotna cecha brzmienia lub formy, wówczas zachowanie tego w języku docelowym jest prawie niemożliwe. Brzmienie i forma są niezwykle znaczące w przypadku poezji, języka reklamy, figur stylistycznych. Na przykład:

Oryginalna wersja chińska: 可以清心也。

Zapis fonetyczny: ke-yi qing-xin ye.

Oryginalna wersja angielska: The fair breeze blew, the white foam flew, The furrow followed free. (S.T. Coleridge) („Dobry wiatr zdmuchnął białą pianę, która uniosła się wolno burząc spokój oceanu").

Wyjątkowość chińskiej wersji polega na elastyczności jej formy. Innymi słowy, można ją zinterpretować na wiele sposobów. Możemy rozumieć ją jako 以清心也可, 清心也可以, 心也可以清 i 也可以清心, gdzie znaki nie ulegają zmianie.

Prawie żadna z angielskich wersji nie jest tak elastyczna. Przykład w języku angielskim pochodzi z „Pieśni o starym żeglarzu" S.T.Coleridge'a, aliteracja i rymy są w niej zręcznie ułożone tak, aby imitować odgłosy natury (podmuch wiatru, szum fal) za pomocą powtarzających się spółgłosek i samogłosek /f/, /b/ i /u:/. Ten rodzaj brzmienia nie może zostać w pełni oddany w języku chińskim.

Rozwiązania

Jako sposób komunikacji międzykulturowej translacja zaczyna odgrywać coraz bardziej znaczącą rolę w dzisiejszym świecie. Niezależnie od problemów napotkanych w pracy, nauczyciel translacji mam za zadanie znaleźć rozwiązanie ewentualnych problemów.

Oto kilka sugestii:

1. Kształcenie studentów tak, aby swobodnie przestawiali się z jednego języka na drugi.

Sposób ekspresji w pewnym stopniu odzwierciedla system myślenia. Różnice w sposobie ekspresji pomiędzy dwoma językami wynikają ze specyficznego sposobu myślenia.