Czytelnia

Zgodnie z normami języka chińskiego dosłowne tłumaczenie „我们的是一个联邦制。" jest niedopuszczalne. To, co pominięto, stosując our(s) (nasz) - system - powinno zostać przetłumaczone. Chińczycy rzadko zwracają uwagę na spójność, a wypowiedzi skupione są głównie na przekazaniu znaczenia.

Przy takim sposobie ekspresji niektóre części zdania, których w angielskim pominąć nie można, w chińskim są pomijane. Co więcej, dla wielu posługujących się językiem angielskim niektóre wypowiedzi w języku chińskim wydają się niejasne. Na przykład:

Oryginalna wersja chińska: 我买了六只钢笔,一共三十元,拿回家一看,都是用过了的

Zapis fonetyczny: wo mai le liu-zhi gang-bi, yi-gong san-shi-yuan, na hui-jia yi-kan, dou-shi yong guo de le.

Dosłowne tłumaczenie na j. angielski: I bought six pens, altogether thirty yuan, took home and had a look, all used.(Kupiłem 6 długopisów, w sumie 30 yuan, zabrałem do domu, obejrzałem, wszystkie używane).

Dopuszczalne tłumaczenie na angielski: I bought six pens which cost me thirty yuan. When I took them home, I found they were second-hand (Kupiłem sześć długopisów, które kosztowały mnie 30 yuan. Kiedy przyjrzałem się im w domu, okazało się, że są używane).

Na pierwszy rzut oka widać, że dosłowne tłumaczenie na język angielski jest niepoprawne gramatycznie. Słowa pominięte w oryginale powinny zostać przetłumaczone tak, aby przekład był jasny, kompletny i zrozumiały. Co więcej, skontekstualizowana elipsa jest częstym zjawiskiem w j. chińskim, dlatego tłumacze mają wiele trudności ze zrozumieniu i znalezieniem ekwiwalentu. Na przykład:

Oryginalna wersja chińska: 当时管原惠庆长老怀着对祖庭的崇高敬意,从寺中摘了一把枣子带回日本,经过精心培育,长成了一棵枣树。(常书鸿, 李承仙, 《五台名刹画沧桑》)

Zapis fonetyczny: dang-shi guan-yuan hui-qing zhang-lao huai-zhe dui zu-ting de chong-gao jing-yi, cong si zhong zhai le yi-ba zao-zi dai-hui ri-ben, jing-guo jing-xin pei-yu, zhang-cheng le yi-ke zao-shu.

Dosłowne tłumaczenie na j. angielski: Then Master Sugehara had a deep respect for Zuting, picked a handful of dates from the Monastery, took back to Japan, after careful cultivation, grew into a big date tree (Wówczas Mistrz Sugehara darzył Zuting'a wielkim szacunkiem, zebrał garść daktyli z Klasztoru, zabrał do Japonii, pielęgnował je troskliwie i wyhodował pokaźny daktylowiec).

Dopuszczalne tłumaczenie na angielski: Having a deep respect for the founder, Master Sugehara picked a handful of dates from the date tree in the Monastery and took them back to Japan. He planted the seed in his monastery, where under meticulous care it has grown into a big date tree.

(Jako że darzył założyciela wielkim szacunkiem, Mistrz Suhehara zerwał garść daktyli z daktylowca rosnącego w Klasztorze i zabrał je do Japonii. Posadził je w swoim klasztorze, dzięki troskliwej opiece wyrosły z nich pokaźne daktylowce).

Jako że w oryginale pojawia się wiele elips, to dosłowne tłumaczenie na j. angielski jest niepoprawne gramatycznie i niejasne. „从寺中摘了一把枣子" jest logiczne, ponieważ daktyle można zrywać raczej z drzewa daktylowego, niż z klasztoru, na którym daktyle nie rosną.