Czytelnia

Zapis fonetyczny: wo-men zai jiao-shi li xue-xi fan-yi.

Dosłowne tłumaczenie na j. angielski: We in the classroom are studying translation.(My w tej klasie uczymy się translacji).

Dopuszczalne tłumaczenie na angielski: We are studying translation in the classroom. /In the classroom we are studying translation. (Uczymy się translacji w tej klasie./W tej klasie uczymy się translacji).

Zgodnie z zasadami angielskiej składni wersja „We in the classroom are studying translation" (My w tej klasie uczymy się translacji) jest niedopuszczalna. Nawet jeżeli przetłumaczymy oryginał jako „We are, in the classroom, studying translation" (My, w tej klasie, uczymy się translacji), wciąż nie będzie to prawidłowe tłumaczenie.

Kolejnym problemem jest tłumaczenie związków frazeologicznych, w których kolejność słów/zdań jest głęboko zakorzeniona w tradycji. Spójrzmy na następujące przykłady:

Oryginalna chińska wersja: 繁衍生息

Zapis fonetyczny: fan-yan sheng-xi

Dosłowne tłumaczenie na angielski: Multiply and live (Pomnażaj i żyj)

Dopuszczalne tłumaczenie na angielski: Live and multiply (Pomnażaj i żyj)

Wersja oryginalna wydaje się być nielogiczna w wyrażeniu myśli, jednak brzmi bardziej logicznie po zastosowaniu inwersji w tłumaczeniu. Brak logiki jest nieodłącznym elementem ludzkiego języka.

Na przykład w języku angielskim istnieje wyrażenie: „zapukać do drzwi". Bardziej logiczne wydaje się: „zapukać w konkretny punkt na drzwiach". W chińskim mamy „fan shao shu le" 饭烧熟了, co oznacza „The rice has cooked" (Ryż ugotował). Ryż nie może w żadnym wypadku nic ugotować. Logika jest ważnym elementem w procesie tłumaczenia i powinno się o tym pamiętać.

2. Elipsa

Elipsa jest jedynym wspólnym zjawiskiem w gramatyce wszystkich języków, jednak różni się w zależności od każdego z nich. To, co można pominąć w jednym języku, w innym pominięte być nie może.

Przykładowo w języku angielskim rzeczownik lub czasownik może zostać pominięty, jeśli powtarza się w dalszej części tekstu. Jednak w języku chińskim powtórzenie jednego słowa w którejkolwiek z części tekstu jest naturalne, właściwe i często spotykane.

Spójrzmy na następujący przykład:

Oryginalna angielska wersja: Ours is a federal system (Nasz system jest federalny).

Dosłowne tłumaczenie na j. chiński: 我们的是一个联邦制。

Zapis fonetyczny: wo-men de shi yi-ge lian-bang-zhi.

Dopuszczalne tłumaczenie na j. chiński: 我们的制度是一个联邦制。

Zapis fonetyczny: wo-men de zhi-du shi yi-ge lian-bang-zhi.