Czytelnia

Notatki z nauczania przekładu z języka chińskiego na angielski

Chuanmao Tian

tłum. Barbara Sobieszuk

Źródło:

 

Streszczenie

Przekład z języka chińskiego na angielski wydaje się trudniejszy niż ten pomiędzy dwoma językami europejskimi. Powodem tego jest fakt, iż języki te należą do dwóch różnych rodzin językowych, mianowicie indoeuropejskiej i chińsko-tybetańskiej. Powoduje to różnice w sposobie ekspresji, gramatyce, składni, systemie znaczeń.

Dlatego też przed nauczycielem translacji stoi poważne wyzwanie - wykształcenia tłumaczy, co jest niezbędne w erze globalizacji. W pierwszej części artykułu omówione zostały najważniejsze trudności w tłumaczeniu z języka chińskiego na angielski, natomiast w następnej przedstawiono możliwe rozwiązania.

Słowa kluczowe: język chiński, język angielski, translacja, problemy, rozwiązania

Wstęp

Translacja staje się coraz bardziej znaczącą dziedziną w aspekcie międzynarodowym i międzykulturowym, jako że ułatwia porozumienie pomiędzy bardzo różniącymi się grupami rasowymi, etnicznymi, religijnymi i kulturowymi.

Szczególnie teraz, kiedy zagrażają nam różnego rodzaju konflikty i terroryzm. Dlatego też kształcenie tłumaczy staje się ważnym zadaniem, a nauczyciele translacji pośrednio przyczyniają się do zaprowadzenie pokoju na świecie.

Na jakikolwiek problem w nauczaniu translacji by się nie natknęli, ich zadaniem jest znalezienie rozwiązania tak, aby wykształcić wykwalifikowanych i dobrych tłumaczy.

Problemy tłumaczeniowe

1. Kolejność słów/zdań

Wydawałoby się, że wszystkie języki naturalne charakteryzują się konkretną kolejnością doboru słów w wyrażaniu pełnej i spójnej myśli. Jednak kolejność słów/zdań wyrażających tę samą myśl może znacząco różnić się w zależności od języka.

Kolejność słów w jednym języku może wydawać się płynna, naturalna i mieć idiomatyczne znaczenie, natomiast w innym będzie niewłaściwa, niejasna i pozbawiona idiomatyczności. Dobre tłumaczenie powinno uwzględniać użycie języka i jego reguły.

Przydawkę i okolicznik miejsca, jeżeli są to jednowyrazowe lub krótkie modyfikatory, Chińczycy umieszczają przed dopełnieniem. Jednak w języku angielskim znajdują się one przed modyfikowanym dopełnieniem.

Na przykład:

Oryginalna chińska wersja: 我们在教室里学习翻译。