Czytelnia

Mechanizm procesu przekładu anime

Mariko Hanada

tłum. Anna Pawłowska

Źródło:

 

Streszczenie

Od czasów lat dziewięćdziesiątych japońska animacja pod nazwą anime zdobyła ogromną popularność i zyskała międzynarodowy rozgłos. W tym czasie pojawiła się niezliczona ilość stron internetowych zajmujących się tłumaczeniami anime.

Niecierpliwi fani anime zaczęli tworzyć amatorskie tłumaczenia produkcji, które jeszcze nie zostały wydane w ich kraju. Zapaleni widzowie, określani także jako Anime Buffs, zwracają uwagę na niską jakość tłumaczeń tworzonych na tych stronach.

Pomimo tego, że wiele dziedzin związanych z anime jest poddawanych analizie (np. techniki, rysowanie, marketing, historia), to okazuje się, że tłumaczenia anime nie są uważane za istotny element takich właśnie badań.

Celem niniejszej pracy jest analiza tłumaczenia anime na język włoski za pomocą dubbingu.

Ukazanie różnych typów anime posłuży analizie głównych problemów językowych oraz znalezieniu sposobów ich rozwiązania. Jako główny cel jawi się wyjaśnienie złożonych kwestii tłumaczeniowych związanych z przekładem kultury.

Druga część będzie poświęcona aspektom ekstralingwistycznym, które wpływają na styl języka. Zostaną również wymienione poszczególne role ludzi zaangażowanych w tłumaczenie, a przy tym zostanie omówiona kwestia języka docelowego, nie będącego językiem ojczystym tłumacza.

Słowa kluczowe: japońska animacja, anime, cechy typowe dla danej kultury, tłumaczenie, KŹ (kultura źródłowa), KD (kultura docelowa)

1. Wstęp

Anime to japoński termin oznaczający film rysunkowy, będący wyrazem zapożyczonym z angielskiego słowa animation (animacja), w postaci skróconej japońskiej transliteracji.

W prestiżowych słownikach, takich jak na przykład Miriam-Webster, pojęcie anime definiowane jest jako japoński film rysunkowy.

Od czasów międzynarodowego sukcesu, jaki w latach sześćdziesiątych zdobyło anime pt. Astro Boy, zaczęto używać tego terminu we wszystkich krajach, w których pojawiło się anime.

Pasjonaci anime przestali być swego rodzaju subkulturą, z racji tego, że anime zyskało status kulturowy. To właśnie ci pasjonaci stali się masowymi odbiorcami przemysłu rozrywkowego.