Czytelnia

Należałoby zatem zanalizować rolę schematów w poezji i uświadomić sobie, jak ogromny wpływ wywierają one na znaczenie tekstu.

W okresie reformacji mówiło się, że pieśni nawróciły więcej osób niż jakakolwiek inna forma retoryczna. Muzyka, jak inne formy stosujące schematy rytmiczne i dźwiękowe, posiada wielką moc. Dzięki tej mocy nawet w XXI wieku kalwińska (jak nazywa ją Bloom) Biblia Króla Jakuba w dalszym ciągu podbija ludzkie serca.