Czytelnia

To bardzo przypominałoby stylistykę KJV, ponieważ w KJV często pojawiają się serie sylab nieakcentowanych przed słowami kluczowymi, aby dodatkowo podkreślić ich wagę.

Inny przykład:

KJV: „O how love I thy law! / It is my meditation all the day" (Psalm 119:97)

Akcent drugiego wersu pada na słowo „meditation", a dokładniej - na trzecią sylabę tego słowa. Pozostałe dwa akcentowane słowa to „all" i „day", których samogłoski, co łatwo zauważyć, odpowiadają w dużym stopniu samogłoskom słów „love" i „law"- KJV zatem odtwarza dane schematy wers po wersie.

Oto podobny przykład podobnego schematu:

' ' / ' / ' / ' / '

„Through thy precepts I get understanding:

' ' ' / ' ' / /

Therefore I hate every false way" (Psalm 119:104)

Być może w pierwszym wersie kwestia akcentu na „I" jest sporna. Ale wiadomym jest, że ani „get" ani „thy" nie są akcentowane.

Pewne jest również, że na słowa najważniejsze w tekście hebrajskim, czyli „precepts" i częściowo „understanding", pada akcent.

W drugiej części zaś mamy do czynienia z doskonałym przykładem zastosowania podobnego brzmienia samogłosek w słowach „false" i „way". Oba te słowa znajdują się na końcu wersu i oba są akcentowane.

A jakie inne słowo podkreślone jest w tym wersie i zawiera samogłoskę podobną jak w słowie „way"? Słowo „hate". Tak więc słowo „false" posiada samogłoskę o niewłaściwym brzmieniu w stosunku do swojej pozycji z danym schemacie, co podkreśla jego „fałsz". Inny przykład w wersji Altera brzmi:

„Uphold me that I may be rescued / to regard Your statutes at all times". (Psalm 119:117)

W tym przypadku pierwsza połowa tego wersu jest poprawna - podkreśla niemal wyłącznie „uphold" i „rescued", które znajdują się na początku i na końcu linijki. Również drugi wers nie brzmi źle - zaakcentowane są odpowiednie słowa. Jednak schematy głoskowe nie współgrają ze schematem rytmicznym.

W wersji Altera coś „zgrzyta", w szczególności w miejscu, gdzie pierwsza linijka przechodzi w drugą. Można by powiedzieć, że z reguły w pierwszym wersie ustala się jakiś schemat, który może zostać zastosowany w drugim wersie. Jeśli tak się nie dzieje, wers traci swoją „wiarygodność rytmiczną". W wersji Altera Psalm 119:104 brzmi:

„From Your decrees I gained insight, / therefore I hated all paths of lies".

Jednak od czasu do czasu zdarza mu się przełożyć coś dobrze. Na przykład: „The perverted I hated / And Your teaching I loved". (Psalm 119:113)