Czytelnia

Aliteracja głoski „l", umieszczenie dwóch najważniejszych słów w jedynych akcentowanych pozycjach w wersie, jak i znaczenie tych słów są dowodem umiłowania prawa.

Natomiast słowa, których użył Alter, są dowodem tylko jego miłości własnej, w dodatku na papierze, a nie w przestrzeni dźwiękowej, ponieważ jeśli chodzi o brzmienie, przypominają nie do końca zwerbalizowane myśli. Kolejny raz KJV ma siłę równą przekazowi w języku hebrajskim. Autor przekładu musi w pierwszej kolejności zadecydować, jakie jest znaczenie danego fragmentu w języku hebrajskim.

Tłumacz KJV doszedł do wniosku, że chodzi o umiłowanie prawa przez Psalmistę oraz że Psalmista rozmyśla o prawie cały dzień, zatem tak ułożył angielskie słowa, aby ich schemat głoskowy wskazywał na umiłowanie oraz stałość tego uczucia, czego nie można powiedzieć o wersji Altera.

KJV, kierując do czytelnika bądź słuchacza te pełne radości dźwięki, sprawia, że ten rozmyśla o danym fragmencie cały dzień.

Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na dwa inne elementy, które nie są postrzegane jako narzędzia, ale którymi KJV posługuje się często, uzyskując doskonałe efekty. Spójrzmy na pierwszy przykład:

KJV: „Let thy saints shout for joy" (Psalm 132:9)

/ ' / / ' /

Schemat rytmiczny w tym wersie wygląda następująco: Let thy saints shout for joy

W pierwszych trzech sylabach został ustalony pewien schemat, który powtarza się w drugiej części wersu. Obie części powiązane są dźwiękiem „s" w słowach „saints" i „shout", pomiędzy którymi przebiega granica dzieląca wers na pół.

Dzięki temu fraza staje się bardziej dźwięczna, co mocniej oddziałuje na ucho słuchacza, a nawet uwypukla radość pieśni wiernych, tzn. dobrze oddaje sens ich radosnego śpiewania.

Takie schematy rytmiczne budowane z sylab akcentowanych i nieakcentowanych znajdujemy na każdej stronie KJV. Notabene: wers w tłumaczeniu Altera nie odznacza się żadnym schematem rytmicznym.

Należy mieć nadzieję, że Alter nie zdaje sobie sprawy, jaki rytm ten wers mógłby mieć. Słuchając jego wersji, staje nam przed oczami schemat następujący, który sprawia, że radosne śpiewanie wiernych wydaje się dość niezdarne:

' / ' / ' / ' /

„And let Your faithful sing gladly"

Mógł posłużyć się tymi samymi słowami, dodając jedno, i ułożyć je w taki rytm, aby uwypuklić dwa najważniejsze słowa oraz przysłówek określający czasownik „sing", czyli słowo „gladly":

' ' / ' ' ' / / '

And your faithful, let them sing gladly.