Czytelnia

Spójrzmy na poniższy paragraf i spróbujmy się z nim zapoznać. Będziemy mieli możliwość przyjrzeć się kilku wersjom tego tekstu.

The Green Map System is a globally connected, locally adaptable framework for community sustainability. Green Maps chart the sites of environmental significance in urban places around the world. Each map is created locally in a unique way by mapmaking teams of all ages and backgrounds. Everyone uses our collaborativly designed Green Map icons to identify, promote, and link their home's ecological resources, along with the places that make the environment special. See all the Green Maps at our website, www.greenmap.org. Find out about joining this global effort to cultivate the interconnections between nature and culture through Green Maps.

Wybraliśmy ten tekst nie tylko dlatego, że został napisany prostym angielskim, ale także dlatego, że dostępne są również wersje: francuska i hiszpańska, obie napisane równie dobrym, prostym językiem.Prawdopodobnie są to tłumaczenia z języka angielskiego, jednak wykonane na tyle dobrze, by można je było uznać za suwerenne, oryginalne teksty.

Prześlemy hiszpańską wersję tego tekstu do programu BabelFish, żeby sprawdzić, jak poradzi on sobie z tłumaczeniem na język angielski. Będziemy mogli ocenić to tłumaczenie dość obiektywnie, jako że oryginalny tekst angielski mamy jedynie o kilka kliknięć myszką wyżej.

Na tym etapie nasz test będzie przebiegał na dwóch płaszczyznach...

         ·  Jeśli chcesz połączyć się z BabelFish i samodzielnie przesłać wersję hiszpańską, klikni tutaj.

         ·  Jeśli chcesz zaoszczędzić na czasie i od razu sprawdzić wyniki, po prostu kontynuuj czytanie.

Przesłaliśmy hiszpański odpowiednik tego paragrafu do BabelFish, aby przetłumaczył go na język angielski; oto dokładnie to, co otrzymaliśmy (innymi słowy, nie ponosimy odpowiedzialności za błędy):

The System of Green Maps is a frame global, and at the same time modifiable on local scale, to obtain sustentables communities. The green Maps show environmental sites of importance in the cities around the world. Each map is locally created in unique form by groups of all the ages and experiences. Each one of them, uses the icons of the Green Map to identify, to promote, and to conectar the local ecological resources, along with the places that make of the atmosphere a special place. Visit the page Web: www.greenmap.org where it will be able to see the variety of created maps and like participating in this colaborativo effort of interconectar nature and culture through the Green Maps.

A teraz porównajmy je obok siebie:

Angielski oryginał:

The Green Map System is a globally connected, locally adaptable framework for community sustainability. Green Maps chart the sites of environmental significance in urban places around the world. Each map is created locally in a unique way by mapmaking teams of all ages and backgrounds. Everyone uses our collaborativly designed Green Map icons to identify, promote, and link their home's ecological resources, along with the places that make the environment special. See all the Green Maps at our website, www.greenmap.org. Find out about joining this global effort to cultivate the interconnections between nature and culture through Green Maps.

 

Tłumaczenie z hiszpańskiego:

The System of Green Maps is a frame global, and at the same time modifiable on local scale, to obtain sustentables communities. The green Maps show environmental sites of importance in the cities around the world. Each map is locally created in unique form by groups of all the ages and experiences. Each one of them, uses the icons of the Green Map to identify, to promote, and to connectar the local ecological resources, along with the places that make of the atmosphere a special place. Visit the page Web: www.greenmap.org where it will be able to see the variety of created maps and like participating in this colaborativo effort of interconectar nature and culture through the Green Maps.