Czytelnia

Powszechnie wiadomo że:

(1) wielu tłumaczy specjalizujących się w tłumaczeniu ustnym nie zajmuje się tłumaczeniem pisemnym i na odwrót;

(2) przez mniej więcej siedem ostatnich lat ceny za tłumaczenia pisemne znacząco spadły z powodu globalizacji oraz częstszego stosowania programów komputerowych wspomagających tłumaczenia (computer-assisted translation - CAT), podczas gdy stawki za tłumaczenia ustne utrzymały się na stabilnej pozycji lub lekko wzrosły.

Największą część przemysłu tłumaczy ustnych i pisemnych w USA stanowią osoby pracujące z wolnej stopy w pełnoetatowym wymiarze (52%).

Drugą pod względem ilości grupę tworzą niezależni tłumacze z półetatowym wymiarem pracy (28%). Tak więc sondaż potwierdza jedynie powszechnie znaną nam prawdę, że pozaetatowi (lub niezależni) tłumacze (ustni i/lub pisemni) stanowią podstawę tego przemysłu.

Uwzględniwszy taki stan rzeczy, autor niniejszego tekstu skoncentruje się prawie wyłącznie na tej grupie.

Nie tak dawno doświadczony tłumacz pracujący z wolnej stopy w USA mógł być, i często był, głównym żywicielem rodziny. Osobiście znałem wiele takich osób.

Jeśli średni dochód niezależnego tłumacza przedstawiony w sondażu wynagrodzeń 2007 jest jakkolwiek zbliżony do prawdy - a ja na przykład wierzę, że tak jest - to czasy, kiedy w Stanach tłumacz mógł być głównym żywicielem rodziny, przeminęły z wiatrem.

W sondażu wynagrodzeń 2007 można przeczytać, że średni dochód brutto (z usług tłumaczeń pisemnych i/lub ustnych) pozaetatowego tłumacza pracującego w pełnoetatowym wymiarze pracy w 2006 roku wynosił 60 423 dolary.

Jest to wynik dla tłumaczy z doświadczeniem od 1 roku do 21 lat lub więcej. Średni dochód brutto (z usług tłumaczeń pisemnych i/lub ustnych) pozaetatowego tłumacza pracującego w pełnoetatowym wymiarze pracy z dwudziestojednoletnim (lub większym) doświadczeniem w 2006 roku wynosił 69 883 dolarów.

Należy jeszcze dodać, że te 60 423 dolary to średni dochód brutto respondentów sondażu z pięciu kategorii dotyczących stażu pracy. Najniższa stawka (spośród osób z doświadczeniem od roku do 5 lat) to 41 947 dolary a najwyższa (21+) to 69 883 dolary.

Te dwie ostatnie liczby są również średnimi, co oznacza, że wśród osób z kategorii o ponaddwudziestojednoletnim doświadczeniu część zarabiała ponad 69 883 dolary i adekwatnie, część poniżej tej sumy.

Te ostatnie dane kreślą nam bardzo ważny obraz. W XXI wieku w Ameryce 70 000 dolarów rocznego przychodu brutto nie może być zarobkiem głównego żywiciela rodziny.

Nie zapominajmy o tym, że płace niezależnych tłumaczy pracujących z wolnej stopy przedstawione przez sondaż wynagrodzeń ATA, to nie pensje lub zarobki, lecz przychód roboczy, od którego należy odjąć koszty pracy.