Czytelnia

Globalizacja przekładu. Czy jest nadzieja dla tłumaczy?

Salawu Adewuni

tłum. Anna Kuzdra

Źródło:

Streszczenie

Zarówno globalizacja, jaki i tłumaczenie, są związane z językami i kulturą. Próbują pokonać bariery kulturowe i językowe, jednak zadaniem tłumaczenia jest lepsze porozumienie między ludźmi i zachowanie kulturowej odmienności, podczas gdy globalizacja zmierza do eliminacji języków i kultur i stworzenia języka i kultury globalnej wioski.

Z uwagi na różnice i podobieństwa pomiędzy tymi dwoma pojęciami, w niniejszym artykule zostanie przeprowadzona analiza wpływu globalizacji na tłumaczenie. Do celów niniejszej analizy wykorzystane zostały materiały archiwalne.

Prace lingwistów, teoretyków tłumaczenia i globalizacji, socjologów, tłumaczy, językoznawców, antropologów oraz badaczy literatury posłużyły jako źródła do publikacji. Użyto tu metody analitycznej, dedukcyjnej i syntetycznej.

Stwierdzono, iż globalizacja jest śmiertelną pułapką dla tłumaczenia. Na pierwszy rzut oka może być pomocna, ale stopniowo sprawia, że tłumacze stają się  zbędni, jako że ujednolica język i kulturę globalnej wioski.

Niniejszy artykuł kończy się wnioskiem, że jeśli obecny proces globalizacji nie zostanie zatrzymany, to może doprowadzić on do rewolucji kulturowej. Sugeruje się, iż harmonijne współistnienie wielu odmiennych kultur i języków powinno być zachowane przez wzgląd na twórczość i inwencję, poprzez zwiększanie międzykulturowych zdolności lepszego porozumienia między ludźmi. Tym sposobem tłumaczenie jako zawód nigdy nie zginie.    

Kluczowe słowa: globalizacja, tłumaczenie, globalna wioska, glokalna wioska, języki

Wstęp

Tłumaczenie pomaga ludziom doceniać innych i szanować ich sposób myślenia jako przedstawicieli różnych kultur. Osłabia bariery pomiędzy językami i umożliwia przekazywanie wiadomości, rozpowszechnianie kultur, jak również zwiększa stopień zrozumienia pomiędzy sąsiadami - tymi bliższymi, jak i dalszymi.

Z drugiej strony, globalizacja również wiąże się z kulturą, językiem i komunikacją, ale, w przeciwieństwie do tłumaczenia, minimalizuje zrozumienie pomiędzy ludźmi do języka, norm i zasad globalnych. Na początku, gdy jeszcze nie było globalnej wioski, zadaniem tłumaczenia było usuwanie barier językowych i kulturowych pomiędzy ludźmi.

Teraz, gdy „światowa wioska" została zastąpiona globalną wioską, lub „glokalną" (Goswami, 2003), co stanie się z tłumaczeniem? Teraz, gdy w „globalnej" wiosce istnieje jeden język, co stanie się z innymi językami?