Czytelnia

W swojej „analizie błędów”, Knowles jako główne problemy wyodrębnił: brakujące słowa, niepoprawne użycie rodzajnika, błędne przyimki oraz niepoprawny szyk zdań angielskich. Jak z powyższym tekstem źródłowym radzi sobie współczesny system Systran?

(22) [Systran]: Helicopter, aerodyne with the vertical by the takeoff and landing, lift in which is created by one or several (more frequent than two) rotors… Helicopter takes off vertically upward without the takeoff/run-up and accomplishes vertical fitting/landing without the path/range, motionlessly it will hang over one place, allowing rotation around the vertical axis to any side, flight in any direction with speeds of from zero to maximum is produced. With the emergency stopping of engines in flight the helicopter can complet gliding descent and fitting/landing, using autorotation (autorotation) of rotors. To avoid flow separation from the blades/vanes and for an increase in the velocity of flight some helicopters have the small wing, which unloads the rotors.

Zaskoczeniem jest zastosowanie rzadkiego słowa aerodyne zamiast wcześniej użytego flight vehicle. Tak jak w 1976, w pierwszym zdaniu brakuje łącznika is, niepotrzebne by jest zachowane, a lift in which nadal widnieje jako more frequent than two. Jednak w drugim zdaniu widać dwa przykłady postępu. Zaproponowano tam alternatywne tłumaczenia: runup z take-off oraz landing z fitting (w tym przypadku landing jest poprawne). Niestety, żadna z wersji podanych (path/range) dla без разбега nie jest poprawna. Krokiem wstecz jest wstawienie na końcu zdaniu sekwencji is produced, podczas gdy w wersji wcześniejszej znajdowała się ona we właściwym miejscu. Reszta paragrafu prezentuje jednak zdecydowaną poprawę systemu.

PROMT poradził sobie z tektem w następujący sposób:

(23) [Promt]: The helicopter, the flying device is heavier than air with vertical rise and landing(planting), elevating force in which is created by one or several (is more often to two) bearing(carrying) screws … the Helicopter flies up vertically upwards without start and makes vertical landing(planting) without run, motionlessly hangs above one place, supposing turn around of a vertical axis in any party(side), makes flight in any direction with speeds from zero up to maximal. At the compelled stop of engines in flight the helicopter can make planning descent(release) and landing(planting), using self-rotation (autorotation) of bearing(carrying) screws. In order to prevent failure of a stream from blades and for increase of speed of flight some helicopters have the small wing unloading bearing(carrying)
screws.

W pierwszym zdaniu, zastosowanie flying device jest lepszym rozwiązaniem niż użycie aerodyne (jednak nie bardziej trafnym od wcześniejszego flying vehicle), lecz brakujące (czy źle umiejscowione) is powoduje, że struktura staje się niejasna. Niefortunnymi wyborami są: screws zamiast rotors; podobnie jak rise zamiast takeoff oraz without start zamiast without take-off. Z drugiej strony, landing without run w (23) jest korzystniejszym wyjściem niż niezrozumiałe landing without path (zachowane we wspołczesnej wersji Systran (22)). Jednak już w tym samym zdaniu PROMT wybiera gorsze rozwiązanie, turn around of a vertical axis, niż vertical axis, zastosowane obu wersjach Systran (21) i (22). Podobnie at the compelled stop of engines systemu PROMT jest gorsze od with the emergencystopping of engines (21) oraz with the forced engine shutdown (22) systemu Systran.

Można ogólnie stwierdzić, że współczesna wersja systemu Systran, w przeciwieństwie do PROMT, jest nieznacznie lepsza od wersji z 1976 roku. Stało się więc jasne, że nie można określić w rosyjsko-angielskich oprogramowaniach MT znaczącego postępu, którego Knowles prawdopodobnie spodziewałby się w czasie ostatnich 25 lat.