Czytelnia

(5) [Promt]: In an arsenal of means of scientific - atheistic propagation, materialistic education of working the new weapon - magazine " a science and religion " has appeared. His(its) first number was published. It is the collection substantial, various, with interest of read materials which edge is directed against religious superstitions and prejudices. The magazine is issued by the All-Union society on distribution of political and scientific knowledge - the mass amateur organization of the advanced Soviet intelligency called actively to help to a party(set) in realization of decisions of XXI congress of the CPSU, in formation of the person of a communistic society. Performance of this noble problem(task) assumes full overcoming religious ideology, propagation of materialism and atheism.

Ani Systran, ani PROMT nie sporządziły dobrych tłumaczeń, jednak znalezienie w nich głównej idei tekstu jest możliwe. Niektóre z wad systemu IBM-USAF występują nadal. Zarówno Systran, jak i PROMT ciągle nie radzą sobie z konstrukcją przymiotnikową с интересом читающихся материалов (oznaczającą ‘materials to be read with interest’). W niektórych przypadkach Systran jest lepszy od programu PROMT (point vs. edge, intelligentsia vs. intelligency, to actively help vs. actively to help), w innych z kolei PROMT prześciga Systran (collection vs. collector/tank, of KHKH vs. XXI) . Oba natomiast spisały się zdecydowanie lepiej niż IBM-USAF.

Późniejsza wersja programów IBM-USAF została zaprezentowana w 1964 podczas
New York World’s Fair (Światowe Targi w Nowym Jorku). Jakość przetłumaczonych fragmentów(Hutchins 1986: 68) była zadziwiająco dobra:

(6) [IBM-USAF Translator, 1965]: All this page is machine translation of Russian text, which is printed on preceding page. This page of translation from Russian into English is not perfect due to unsolved problems of grammar. Before machine can translate from one language into another, linguists have to introduce in memory unit of machine large quantity of grammatical rules, which increase intelligibility of given translation. But because in language exists significant variety and complexity, all grammatical rules of any language are not developed completely at present time for use by computers.

Oto najlepsze tłumaczenie proponowane przez współczesną wersję programu Systran:

(7) [Systran]: This entire page is the machine transfer/translation of the Russian text, which is printed on that preceding page. This page of translation from Russian into English is not perfected as a result of the unresolved questions of grammar. Before machine it can translating from one language to another, linguists must introduce into the storage unit a large quantity of grammatical rules, which increase the clearness of this transfer/translation. On because in the languages there is a significant variety and a complexity, all grammatical rules of any language are not developed completely at present for the use by computers.

Wygląda na to, że dla celów prezentacji przed szerszą publicznością, IBM zapewnił sobie rezultaty dobrej jakości. Obecnie ocena prawdziwych możliwości programowych wersji Mark II jest niewykonalna, ponieważ w tym przypadku żadne inne przykłady tłumaczeń nie zostały zarejestrowane.