Czytelnia

Tłumaczenie Reverso jest momentami gorsze zarówno od wersji Systran 1983 (47), jak i współczesnej wersji Systran i Free Translation (48, 49), np: stosuje reminds zamiast recalls lub points out, syndicates zamiast unions, kill (abolish) zamiast remove lub eliminate. W innych miejscach jest znacznie lepsze, np.: are in confrontation, presuppositions, oraz who, he w ostatnim zdaniu. Efekt końcowy nie jest jednak dużo gorszy od wyniku Systran z 1983 roku.

(50) [Reverso]: Mr. President reminds that the problem of the reduced working week was studied in the meeting of Munich. Various theses are in confrontation: for syndicates, the reduced working week will contribute to kill(abolish) the unemployment, but the employers
think that it will kill(abolish) employments(uses) either by making more expensive (by adding) the costs, or by increasing the productivity. It would be desirable to pursue this discussion today by leaving aside all the ideological presuppositions. To begin, it is advisable to ask to the representative of the European Commission, who managed to join Luxemburg in spite of a strike action in Brussels, if he wishes to complete the statement which he had presented in Munich.

Można ogólnie stwierdzić, że poprawiła się jakość francusko-angielskich tłumaczeń produkowanych przez systemy Systran, Free Translation oraz Reverso od początku lat osiemdziesiątych.


4.3. Systran, 1987

Przez lata, Translation Service of the European Commission (Służby Tłumaczeniowe Komisji Europejskiej; tutaj jako: UE lub Unia Europejska) pracowały nad usprawnienieniami wersji programu Systran, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia do administracyjnego języka UE. Wiele z powstałych w ten sposób zmian jest niewidocznych w dostępnych dla przeciętnego użytkownika wersjach systemu. W 1998 roku John Beaven (1998) przedstawił postęp z okresu ostatnich dziesięciu lat w programie Systran UE (w następujących parach językowych: francuski/angielski, angielski/francuski, angielski/niemiecki, angielski/hiszpański, francuski/niemiecki oraz francuski/hiszpański).

Oto przykład tłumaczenia z języka francuskiego (51) na angielski w roku 1987 (52) oraz w 1997 (53).

(51) [francuski tekst źródłowy] La Commission a également adopté la directive 95/44/CE prévoyant des dérogations au régime phytosanitaire en ce qui concerne des travaux à des fins d'essais ou à des fins scientifiques ou des travaux sur les sections végétales.

(52) [1987 tekst wyjściowy] The Commission adopted also the directive 95/44/CE anticipating exemptions from the plant health rule with regard to work at ends of tests or at scientific ends or work on the vegetable selections.

(53) [1997 tekst wyjściowy] The Commission also ado</