Czytelnia

4.2. Systran 1983

Wagner (1985) podaje kolejne przykłady tłumaczeń programu Systran z początku lat osiemdziesiątych. Oto przekład tekstu źródłowego (41) wykonany przez EC Systran (42) z 1983 roku:

(41) [francuski tekst źródłowy] Où en est-on, environ un an après la réunion du Comité permanent de l’emploi? A l’époque, les organisations syndicales avaient estimé que la Commission européenne prenait le problème par le petit bout de la lorgnette, sans le situer dans le contexte d’une stratégie globale et d’une politique industrielle plus dynamique. Il faut partager le travail, réduire le temps de travail, mais ce n’est là qu’un palliatif.

(42) [Systran 1983]: How far was, approximately a year after the meeting of the Standing Committee on Employment? At the time, the trade-union organizations had felt that the Commission had taken the problem by the small end of the lorgnette, without locating it in the context of a total strategy and of a politique industrial more dynamic. It was necessary to share work, to reduce the working time, but it was there only one palliative. System nie uporał się ani z powszechnym francuskim wyrażeniem tj. où en est..., ani z zawiłym, mniej popularnym idiomem ce n’est là que....Pominął też jedno słowo (politique). Pomimo to, można uznać, że programy Systran (44) uległy poprawie. Wyjątkiem był jedynie mylny przekład ostatniego zdania, ponieważ system nie potraktował przecinka przed réduire jako znaku współrzędności. Tłumaczenie wyrażenia où en est... jest nadal niezręczne, ale tym razem stało się ono już zrozumiałe. Natomiast fraza ce n’est là que... nadal sprawia problem. Nie zaskakuje także fakt, iż program nie był w stanie podać angielskiego ekwiwalentu dla metafory prener... par le petit bout de la lorgnette, ani teraz (43), ani w przeszłości (42).

(43) [Babelfish, Lycos, Systran Personal 4.0]: Where is one, approximately a year after the meeting of the Standing Committee on Employment? At the time, the trade-union organizations had estimated that the European Commission took the problem by the small end of the spyglass, without locating it in the context of a total strategy and a more dynamic industrial policy. Work should be shared, to reduce the working time, but it is only one palliative there.

Tekst docelowy Reverso On-line (44) ogólnie jest lepszy niż ten wyprodukowany przez Systran w1983 roku (42). Następuje tu idiomatyczne oddanie wyrażenia où en est..., choć jest ono nieco zniekształcone przez wtrącenie on przed approximately. Podobnie jak współczesne wersje Systran, Reverso również nie poradził sobie ze zwrotem ce n’est là que...

(44) [Reverso]: Where are we, on approximately one year after the meeting of the permanent Committee of the employment(use)? In the time, unions had considered that the European Commission took the problem by the small end of the opera glasses, without placing him(it) in the context of a global strategy and a more dynamic industrial politics(policy). It is necessary to share the work, to reduce the working time, but it is there only a palliative.

Free Translation (45) wydaje się jednak zdecydowanie gorszy. Na taką ocenę składają się: nie odpowiadająca oryginałowi wersja tłumaczenia dla où en est..., zły przekład à l’époque oraz une politique industrielle plus dynamique (prawdopodobnie z powodu nierozpoznania w słowie politique rzeczownika), jak również (podobnie jak w przypadku Systran i Reverso) nieprawidłowa interpretacja ce n’est là que:

(45) [Free Translation]: Where some is one, about a year after the meeting of the permanent Committee of the employment? To the era, the union organizations had considered that the European Commission took the problem by the small end of the lorgnette, without situating it in the context of a global strategy and of a political industrial one more dynamic. It is necessary to divide the work, reduce the work time, but this is not there that a palliative one.