Czytelnia

(33) [Systran, 1978]: Informations d’eau pour l’Europe – l’art et la technologie de la communication. Environ des personnes de un demi-million sont employées dans l’industrie d’eau dans des pays DE LA CEE. L’industrie d’eau est ainsi un employeur important avec des besoins compréhensifs et multidisciplinaires de l’information.

(34) [Systran Personal, Lycos]: Arroser l'information pour l'Europe - l'art et la technologie de communication. Au sujet de un demi-million les gens sont employés dans l'industrie de l'eau dans les pays de la CEE. L'industrie de l'eau est ainsi un employeur important avec des conditions étendues et multidisciplinaires de l'information.

(35) [Free Translation]: L'information d'eau pour l'Europe – l'art et la technologie de communication. Des gens d'un demi million sont employé dans l'industrie d'eau dans les pays de EEC. L'industrie d'eau est ainsi un employeur majeur avec large étendre, les conditions d'information de multidisciplinary.

Zaskakujące w tłumaczeniu współczesnej wersji systemu Systran (34) jest potraktowanie water information jako polecenia (arroser) oraz about a million people jako wprowadzenia tematu.Podsumowując, współczesna wersja Systran jest gorsza od tej z 1978 roku (33). Natomiast w obu sytuacjach tłumaczenie programu Free Translation (35) okazało się bardziej udane. Zdołał on również stworzyć poprawną wersję d'un zamiast niepoprawnej de un (34). Niestety, przez brak pojęcia multidisciplinary w słowniku, Free Translation w ostatnim zdaniu zawiódł.

4. Francuski/Angielski: Systran

Przed rokiem 1990 jedynym systemem operacyjnym obsługującym francusko-angielską parę językową, był system zainstalowany w siedzibie Komisji Wspólnoty Europejskiej w poźnych latach siedemdziesiątych.

4.1. Systran 1982

Pigott (1982) oraz Wagner (1985) prezentują przykłady pracy programu Systran we wczesnych latach siedemdziesiątych. Pigott był jedną z osób odpowiedzialnych za wdrożenie i rozwój systemu Systran dla Translation Service (Służby Tłumaczeniowe) w latach osiemdziesiątych. Jego przykłady pochodzą z 1982 roku.

(36) [francuski tekst źródłowy] Application au central de télésurveillance d’engins sur pneus. Il s’agit d’un matériel à microprocesseur qui est chargé de traiter les informations fournies par un appareillage de détection de passage d’engins sur pneus (D.P.E.) Il édite des rapports de poste et de journée indiquant la durée et l’importance relative des périodes consacrées par chaque engin surveillé aux diverses activités possibles: évacuation des produits, transport de matériel, entretien, station service … ainsi que le nombre de godets de charbon évacués.

(37) [Systran 1982]: Application to the exchange of télésurveillance of equipment on tyres. It is a matter of an equipment with microprocessor which is charged to treat the information provided by an equipment of equipment passage detection on tyres (D.P.E.) It publishes station and day reports indicating the duration and the importance relative of the periods devoted by each instrument supervised to the various possible activities: evacuation of the products, transport of equipment, maintenance, station service … as well as the number of
evacuated coal cups.

Tym razem problemy są związane głównie z lukami w leksykonie. W tym przekładzie (37) każde słowo: appareillage, engins i matérial jest tłumaczone jako equipment. Prawie wszystkie z tych niedociągnięć zostały poprawione we współczesnej wersji Systran (38). Mimo to tłumaczenie chargé de traiter (poprawna wersja: charged with processing) nadal nie było dobre.

(38) [Babelfish] Application to the remote monitoring station of tyred vehicles. It is about a microprocessor-based setup which is charged to process the data provided by a tyred vehicle traffic recorder (D.P.E.) It publishes reports/ratios of shift and day indicating the duration
and the importance relating of the periods devoted by each machine monitored to the various possible activities: evacuation of the products, transport of material, maintenance, service station... as well as the number of evacuated buckets.

Reverso (39) prezentuje bardzo podobny poziom do systemu Systran z 1982 roku (37). Unika wielokrotnego użycia słowa equipment, ale nie udaje mu się rozszyfrować wyrażenia un appareillage de détection de passage d’engins sur pneus, tworząc przy tym prawie niezrozumiały twór equipment of detection of passage of machines on tires. Jednak poważniejszym błędem jest mylna interpretacja le nombre jako czasownika w trybie rozkazującym.

(39) [Reverso]: Application to the exchange of electronic surveillance of machines on tires. It is about a material with microprocessor which is in charge of treating(handling) the information supplied by an equipment of detection of passage of machines on tires ( D.P.E). He(it) publishes(edits) reports(connections) of post(post office) and of day indicating the duration and the relative importance of periods dedicated by every machine watched in the different possible activities: evacuation of products, transport of material, interview(maintenance), station service as well as counts him(it) of evacuated jars(gores) of coal.

Wersję Free Translation (40) nie można określić jako dużo lepszą. Nawet pomijając braki w słownictwie (télésurveillance, godets), programowi nie udało się rozpoznać de journée jako atrybutu rapports, jak również źle umiejscowił tłumaczenie wyrazu surveillé, ponownie zniekształcając sens.

(40) [Free Translation]: Application to the exchange of télésurveillance of vehicles on tires. It is a matter of an equipment to microprocesseur that is loaded to treat information furnished by a detection casting off of passage of vehicles on tires (D.P.E.) It edits post reports and of day indicating the length and relative importance of the periods consecrated by overseen every vehicle to the various possible activities: discharge of the products, equipment transportation, maintenance, station service... as well as the number of godets of evacuated coals.