Czytelnia

Powyższe zdanie dotyczy The above is a statement about  „nieoczekiwanej ciąży" księżnej Kiko, kolejnej członkini rodziny królewskiej, dlatego ninshin zastąpiono jego uprzejmym ekwiwalentem - gokainin. Dzięki tej zmianie TT grzecznie zwraca uwagę na to, że jej ciąża jest szczęśliwa i obiecująca, jednocześnie wyrażając szacunek do księżnej Kiko.

Stosując sonkeigo w TT, tłumacz dochodzi do trafnego spostrzeżenia, że nie należy winić księżej Kiko za zamieszki polityczne wywołane wstrzymaniem nowej ustawy pozwalającej na dziedziczenie tronu przez kobietę. Ta zmiana może wynikać z ideologii tłumacza lub jego zwierzchnika. Może też być spowodowana próbą interpretacji tekstu w taki sposób, aby odpowiadał on uczuciom społeczeństwa do rodziny królewskiej.

W hierarchii wartości kultury odbiorców ważne jest, aby zwracać się do ludzi z odpowiednim szacunkiem. Uprzejmość lub szacunek są wyrażane dobitniej w kulturze odbiorców niż w kulturze języka źródłowego. W kulturze odbiorców ludzie zawsze zwracają się do osób o wyższej pozycji społecznej, używając tytułów społecznych lub zawodowych, a nie zaimków osobowych. Używanie takich zwrotów także buduje dystans międzyludzki.

Podczas gdy ST mówi o królewnie  „następczyni tronu", „królewna" lub nawet „ona", TT zawsze używa formalnego, zaszczytnego tytułu: „następczyni tronu". Poprzez powtarzające się używanie tego tytułu TT wyraża do niej większy szacunek niż ST. Może to być także wyraz pewnej ideologii, a co za tym idzie, oznaka zmiany wprowadzonej przez tłumacza w celu ułatwienia odbioru czytelnikom i pokazania wizerunku oryginalnego tekstu i jego autora.

Zakończenie

Jak pokazano w niniejszym artykule, tłumaczenie zawiera przekaz ideologiczny i kulturowy i jest często tworzone przy nacisku z różnych stron, tak aby spełniało określone wymagania, jako że jest ono składnikiem złożonego systemu literackiego, społecznego i kulturowego. Tłumaczenie jest więc formą poprawiania dopasowaną do języka docelowego, kultury czy ideologii, kierowaną czynnikiem kontrolującym narzuconym przez zwierzchnika lub system odbiorców.

Pod tym względem tłumacz jest korektorem oryginału, ponieważ angażuje się w przekaz ideologiczny i kulturowy, zmieniając ST tak, aby dopasować go do TT. Chociaż tłumacze/korektorzy są zazwyczaj uważani za skrupulatnych, pracowitych, oczytanych i tak uczciwych, jak to tylko możliwe, ekwiwalencja pomiędzy ST a TT jest z różnych względów raczej niemożliwa. Dlatego tłumacze/korektorzy są w pewnym stopniu zdrajcami, ponieważ w jakimś sensie zniekształcają oryginał i muszą to robić, aby dopasować go do kultury odbiorców (Lefevere, 1992a: 13).

Korekty lub tłumaczenia to manipulacje, ponieważ są wyrazem starań tłumacza/korektora w dopasowaniu tekstu do określonego społeczeństwa. Ponadto mogą być kontrowersyjne ze względu na możliwość przedstawiania innych wartości lub obyczajów.

Jednak chociaż ich władza może być czasami nadużyta, to w opisanym tutaj przypadku użycie jej przez tłumacza było pozytywne, ponieważ przekazał on ST, przestrzegając zasad kultury i obyczajów społecznych odbiorców, a w szczególności zasad odnoszących się do ich symbolu i dumy - rodziny królewskiej.