Czytelnia

Z tego wniosek, że „poprawki wynikają z pobudek ideologicznych lub są tworzone pod presją ideologii" (Lefevere, 1992a: 7). Próbując sprostać różnym wymogom ideologicznym, tłumacz nieuchronnie pozostawia po sobie ślad w tłumaczeniu. Poprzez takie manipulowanie oryginałem tłumacz może pokazać określony wizerunek tekstu i jego autora.

Poprawki przełamują dystans międzyludzki

Każde zdanie dotyczy relacji międzyludzkich, ponieważ określają one relacje pisarz - mówca lub czytelnik - słuchacz. W TT tłumacz wykorzystuje charakterystyczną dla języka odbiorców tendencję do używania podniosłego stylu, aby uzyskać pewien dystans pomiędzy autorem a rodziną królewską, wyrażając w ten sposób większy do niej szacunek niż oryginał.

Tłumacz zmienia oryginalny tekst w celu uzyskania określonego wizerunku tego tekstu i jego autora. W tej części omówię dystans międzyludzki ukazany w TT w oparciu o wizję tłumaczenia Lefevere'a jako formie poprawiania.

Kiedy posługujący się językiem odbiorców mówią lub piszą do osób/o osobach, używają różnych form językowych, aby stworzyć dystans wyrażający skromność, uprzejmość i szacunek do tych, o których mowa, lub do których się zwracają.

Korzystanie z takich zabiegów w mówieniu i pisaniu jest koniecznością oraz konwencją i częścią estetyki kultury odbiorców. Ilość zwrotów grzecznościowych zależy od statusu społecznego, reputacji i szacunku, jakim darzony jest podmiot.

Ponieważ podstawowym celem TT jest dostarczenie japońskich ekwiwalentów odbiorcom (uczącym się języka angielskiego) w celu poprawy ich umiejętności czytania, język wyniosły taki jak sonkeigo, forma mówienia lub pisania wyrażająca szacunek, kenjogo, wyrażająca pokorę i skromność, i teineigo, pokazująca uprzejmość, nie są głównymi składnikami TT.

Ograniczenie podniosłego stylu w TT sugeruje, że tłumacz mógł uczynić celowo, ponieważ taki styl przeszkadzałby odbiorcom w nauce języka angielskiego. Jest jednak jeden przypadek, w którym użyto sonkeigo w TT.

Sonkeigo to forma wyrażania szacunku i podziwu do osoby o wyższej pozycji społecznej. W tej formie mówienia lub pisania rzeczowniki i czasowniki są zastępowane ich uprzejmymi ekwiwalentami, które przeważnie różnią się od nich w pisowni i wymowie. Tłumacz stosuje sonkeigo, tłumacząc zdanie dotyczące ciąży księżnej Kiko w następujący sposób:

Przykład 2

ST: Pojawia się niespodziewana ciąża i wszystko wraca do punktu wyjścia.

TT: Subetewo furidashini modosu yokisenu gokainin gaatta.

BT: Pojawiła się niespodziewana (lecz obiecująca) ciąża i wszystko wróciło do punktu wyjścia.

W języku odbiorców standardowa forma słowa ciąża to ninshin. Jednak jest ona odpowiednia tylko wtedy, kiedy mówi się o członkach rodziny lub o przyjaciołach. W stosunku do kogoś o wysokim statusie społecznym jest ona nieodpowiednia.