Czytelnia

Dlatego też wydaje się oczywiste, że tłumacz jest zmuszony do stworzenia TT w żaden sposób nie obrażającego rodziny królewskiej oraz do zmiany oryginału tak, aby był zgodny z ideologią zwierzchnika.

Wymieniony w Przykładzie 1 fragment ST to w języku oryginału proste stwierdzenie nie posiadające żadnych negatywnych podtekstów dotyczących sytuacji królewny.  Jednak przetłumaczenie tego fragmentu słowo po słowie mogłoby zawierać w języku odbiorców lekko obraźliwą wiadomość dotyczącą królewny, ponieważ sugerowałoby to, że jest ona odpowiedzialna za swój stan.

Dlatego też, tłumacz zmienia proces  „popadła w depresję" na „depresję" poprzedzaną rzeczownikiem dzierżawczym „królewna". W ten sposób tłumacz może uniknąć pokazywania niekorzystnego wizerunku królewny. Można więc zauważyć, że tłumacz celowo złagodził znaczenie wyżej wymienionego fragmentu ST, tak aby zachować pro-królewskie stanowisko zwierzchnika (The Japan Times).

Odbicie wpływów ideologicznych ze strony odbiorców docelowych

Venuti (1998: 81-82) twierdzi, że tłumaczenie, na które ma wpływ ważna instytucja społeczna i kulturalna, silniej oddziałuje na obyczaje społeczne i na proces kształtowania tożsamości odbiorców. Innymi słowy, ponieważ przykładowy TT jest pod wpływem korporacji prasowej oddziałującej na proces kształtowania tożsamości społeczeństwa odbiorców, tłumacz również jest częścią tego procesu. Dlatego też musi się on bardzo starać, aby zmienić oryginał tak, aby odpowiadał obyczajom społecznym oraz normom ideologicznym społeczeństwa odbiorców.

Chociaż rodzina królewska nie sprawuje już w kraju władzy politycznej, większość czytelników bardzo ją szanuje jako symbol narodowy, z którego są dumni. Co więcej, królewna Masako jest również bardzo ceniona i szanowana wśród wielu czytelników, ponieważ to była dyplomatka po studiach w Oxfordzie i na Harwardzie, cierpiąca z powodu nagromadzonego stresu spowodowanego ogromnym naciskiem na wydanie na świat następcy tronu.

Ze względu na szacunek odbiorców do rodziny królewskiej oraz na ich sentyment do królewny tłumacz mógł celowo zmienić przykładowy ST i złagodzić wyrazistość przekazu w celu uniknięcia urażenia jego odbiorców. Dzięki temu obyczaje społeczne oraz szacunek społeczeństwa do rodziny królewskiej są respektowane.

Ponadto, fragment z przykładu 1. to fragment rozpoczynający artykuł, od którego zależy dalszy jego przekaz. Siła pierwszego zdania jest ogromna w każdym tekście. Gdyby tłumacz zaczął TT dokładnie tak samo jak oryginał, większość odbiorców docelowych, podziwiających rodzinę królewską i królewnę, mogłoby się poczuć urażonymi, ponieważ wierne lub ekwiwalentne tłumaczenie sugerowałoby delikatnie, że królewna jest odpowiedzialna za stan swojej depresji. Z tego powodu odbiorcy mogliby nie chcieć czytać dalszej części tekstu. Mogłoby to także spowodować odrzucenie całego tekstu przez odbiorców i nastawić ich negatywnie do oryginału i jego autora.

W celu uniknięcia takich potencjalnych, negatywnych reakcji tłumacz mógł celowo poprawić oryginał, aby odbiorcy mogli go zaakceptować oraz żeby przedstawić im pozytywny wizerunek tekstu i jego oryginalnego autora. W rezultacie odbiorcy mogą skoncentrować się na zadaniu, jakim jest nauka języka angielskiego i rozwijanie umiejętności czytania. W tym przypadku poprawianie tekstu przez tłumacza może przyczynić się  do rozwoju intelektualnego odbiorców.