Czytelnia

Wybór zmiany procesu, jakiego dokonał tłumacz, nie wynika z wymogów tekstowych czy językowych, ponieważ ekwiwalent procesu występującego w ST może funkcjonować w języku japońskim w taki sam sposób jak w języku angielskim.

Dlatego też, możemy uważać, że powyższa zmiana lub dodanie innego znaczenia wynika z zamierzonego działania tłumacza, ponieważ jest ono sprzeczne z oryginalnym przekazem i nie wynika z językowych czy tekstowych wymogów.

Przetłumaczone zdanie kładzie nacisk na to, że królewna nie ma wpływu na swoją depresję oraz na to, że jej stan jest „zrozumiały". Jedna z przyczyn tej niezgodności może wynikać z osobistej ideologii tłumacza lub jego sentymentu do sytuacji królewny. Tłumacz może współczuć królewnie z powodu jej nieszczęśliwej sytuacji spowodowanej ogromnym naciskiem na to, żeby urodziła chłopca - dziedzica tronu.

Dlatego też tłumacz sprawił, że TT jest mniej jasny niż ST, ale bardziej przychylny królewnie. Ta niezgodność pojawiająca się w TT może sprawić, że odbiorca będzie miał lepsze zdanie o stanie psychicznym królewny. Można więc zauważyć, że tłumacz przerobił oryginał tak, aby poprawić wizerunek królewny oraz zmienić obraz oryginalnego tekstu.

Odbicie nacisków ideologicznych ze strony władzy lub zwierzchnictwa

Według Lefevere'a (1992a: vii), tłumaczenie to czynność „prowadzona na usługach władzy" - czynnika kontrolującego lub zwierzchnictwa ze strony osoby, grupy osób, organów religijnych, partii politycznych, klasy społecznej, dworu królewskiego, wydawców oraz mediów, w tym również prasy (Lefevere 1992a).

Zauważa później, że takie czynniki kontrolujące często zmuszają tłumacza do stworzenia tłumaczenia zgodnego z ideologią jego zwierzchników (Lefevere, 1992b: 14). W rezultacie tłumacze często posuwają się do poprawiania oryginalnych tekstów.

Co więcej, Lefevere tłumaczy, że zwierzchnictwo składa się zazwyczaj z trzech elementów: czynnika ekonomicznego, od którego zależy sytuacja materialna tłumacza, elementu prestiżu, który może podnieść reputację tłumacza, oraz czynnika ideologicznego, który może ograniczyć czynność tłumaczenia (1992a: 16).

Tłumacz TT jest anonimowy, a to wskazuje na to, że może on być pracownikiem firmy wydawniczej. Dlatego mógł tłumaczyć zgodnie z wymogami swojego zwierzchnika - The Japan Timesa, który rzadko poddaje rodzinę królewską uczciwej krytyce.

Innymi słowy, tłumacz mógł czuć się zmuszony do stworzenia tłumaczenia odpowiadającego ideologii swojego zwierzchnika, żeby nie narazić swojej sytuacji finansowej. Co więcej, The Japan Times jest dobrze znaną i szanowaną w Japonii korporacją prasową, więc doświadczenie w tłumaczeniu dla niej może pomóc w podniesieniu statusu i reputacji tłumacza. Pod tym względem tłumacz również czuje się zobowiązany do stworzenia TT odpowiadającego ideologii swojego zwierzchnika.

Jedną z  najbardziej znaczących cech zwierzchnictwa jest ideologia i tłumacze często pracują pod wpływem określonej ideologii zwierzchnika. Tłumacz analizowanego tekstu jest z różnych stron naciskany przez swojego zleceniodawcę - The Japan Timesa (zwierzchnika), który często wyraża dosyć konserwatywne poglądy wypowiadając się na temat rodziny królewskiej.