Czytelnia

Biznesplany dla tłumaczy

Kelvin Lossner

tłum. Aleksandra Czaban

Źródło:

 

Podejrzewam, że większość z nas nigdy nie sporządziła formalnego biznesplanu, ani nawet nie widziała takiej potrzeby. Jeśli mamy kolejne zlecenia, wszystkie podatki i rachunki są opłacone i pozostaje nawet na opłaty dodatkowe, to faktycznie nie trzeba od razu myśleć o biznesplanie.

Jednakże sporządzenie takiego biznesplanu może być bardzo korzystne nawet dla najbardziej udanego biznesu. A jeśli coś się nie powiedzie, potrzebne będą dodatkowe środki na sprzęt lub oprogramowanie, czy wówczas dobry biznesplan może być przydatny?

Czym jest biznesplan? Ogólny jego opis można znaleźć na stronach Wikipedii. Biznesplan to spis celów, powodów, dla których powinny być realizowane działania i plan ich realizacji. Nie ma konkretnych zasad dotyczących treści biznesplanu, lecz zazwyczaj zawiera on analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT), jak również informacje o kadrach i innych zasobach.

W zależności od celu sporządzenia biznesplanu, informacje o finansach (tj. o zyskach i stratach) mogą być uwzględnione.    

Jeśli jesteś właścicielem agencji posiadającej osobowość prawną, pracowników, duże przepływy gotówki itp., prawdopodobnie jest ci to już znane. Jednak tłumacze wykonujący prace zlecone pewnie nie są zaznajomieni z tematem.

W Niemczech, gdzie mieszkam, sporządzenie biznesplanu jest obowiązkowe dla tłumaczy pracujących jako wolni strzelcy i korzystających ze środków federalnej agencji zatrudnienia na rozpoczęcie działalności, lecz nawet wówczas taki minimalny projekt sporządzany jest przez ich księgowych.

Dobry biznesplan to jednak nie jednorazowy wysiłek na starcie, ani zwykłe przedstawienie dla banku, by zaciągnąć pożyczkę. Jest on narzędziem pomagającym zrozumieć twój biznes, jaki był i jest obecnie, a także zaplanować kierunek, w jakim powinien zmierzać i sposób osiągnięcia tego celu.   

Scenariusze dla wolnych strzelców

Do specyficznych przypadków, w których biznesplan może okazać się przydatny dla tłumaczy pracujących niezależnie zalicza się:

  • rozpoczęcie działalności, w której potrzebne są środki na sprzęt lub oprogramowanie
  • inwestowanie w nowe technologie (tj. serwery lub odnowione licencje) w ramach istniejącej już działalności 
  • pożyczka na budowę dodatkowej powierzchni przy domu z przeznaczeniem na biura
  • szczegółowe informacje na temat możliwej współpracy z innymi podmiotami w celu zawiązania spółki