Branże / Prawo

W miarę rozszerzania się zakresu zagadnień prawnych o charakterze międzynarodowym wzrasta znaczenie tłumaczeń dokumentów prawniczych. Przejrzystość i dokładność komunikatu są niezwykle istotne, zważywszy na obecność danych wrażliwych oraz krótkie terminy przedstawiania dokumentacji. W mLingua dopasujemy się do Twoich potrzeb, tak by wymagane informacje zawsze przekazywać z należytą starannością i w możliwie najkrótszym terminie. Precyzyjnie dobrany zespół językoznawców mLingua ściśle współpracuje ze specjalistami działającymi w wielu segmentach rynku usług prawniczych, dostarczając rozwiązań szytych na miarę potrzeb naszych klientów.

Dzięki profesjonalnemu wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań technicznych i serwerowych pamięci tłumaczeń ograniczamy koszty i czas przygotowania zleconych przekładów. Natomiast stosowane przez mLingua system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i Europejska Norma Tłumaczeń PN-EN ISO 17100:2015-06 stanowią gwarancję najwyższej jakości przekładów.

Oferujemy kompletną realizację projektów językowych dotyczących szerokiego zakresu usług prawniczych, w szczególności tłumaczenia następujących dokumentów:

 • stenogramy rozpraw i zeznań świadków,
 • wyjaśnienia wymagane prawem,
 • oświadczenia,
 • umowy o zachowaniu poufności,
 • wymagane prawem zaświadczenia,
 • oświadczenia pod przysięgą,
 • ustawy,
 • rozporządzenia,
 • regulaminy,
 • dokumentacje własności intelektualnej,
 • decyzje urzędów,
 • patenty i znaki towarowe,
 • akredytywy,
 • licencje,
 • dokumentacje sporów,
 • dokumentacje postępowań arbitrażowych.

Zapraszamy do skorzystania z darmowej i niezobowiązującej wyceny projektu. Również bezpłatnie uzgodnimy zakres usług optymalny dla Twojej firmy. Więcej informacji udzielą nasi konsultanci dostępni pod numerem infolinii 0 801 540 440 oraz pod adresem info@mlingua.pl.