Branże / Opieka zdrowotna i medycyna

Dokładność, klarowność, konsekwencja – oto kluczowe aspekty tłumaczeń tworzonych z myślą o przemyśle medycznym. Powód jest prosty: klienci i pracownicy opieki zdrowotnej polegają na dostarczonych im informacjach. Od ich jakości zależy wybór właściwego produktu, a także prawidłowe zastosowanie leków i użytkowanie sprzętu medycznego.

Nietrudno sobie wyobrazić, jakie skutki może mieć ignorowanie bariery językowej lub powierzanie tłumaczeń niekompetentnym osobom – przepisywanie pacjentom nieodpowiednich produktów farmaceutycznych, niewłaściwa konserwacja i utrzymanie sprzętu medycznego oraz inne uchybienia w świadczeniu opieki zdrowotnej. W najlepszym razie kończy się na błędnej diagnozie i konieczności dodatkowych wizyt lekarskich, w najgorszym może dojść do poważnych komplikacji, uszczerbku na zdrowiu, a nawet śmierci. W takich przypadkach odpowiedzialnością może zostać obarczony lekarz, jak również zatrudniająca go instytucja.

W mLingua zdajemy sobie sprawę, że w dziedzinie opieki zdrowotnej stawką jest ludzkie życie. W procesie tłumaczenia nieodzowne jest ścisłe przestrzeganie wszelkich wymogów wykonawczych oraz standardów jakości. Dysponujemy unikalną bazą wykwalifikowanych lingwistów, dobranych przez lata starannej rekrutacji, dzięki czemu do projektów naszych klientów przydzielani są tylko najzdolniejsi i najbardziej biegli tłumacze z całego świata. Wszyscy oni są dokładnie sprawdzani i poddawani ciągłemu szkoleniu, co gwarantuje spójność naszych usług w zakresie tłumaczeń medycznych.

Nasze specjalizacje w dziedzinie medycyny i opieki zdrowotnej obejmują:

 • dokumenty wymagane przy rekrutacji pacjentów,
 • ankiety i dzienniki pacjenta,
 • formularze świadomej zgody,
 • instrukcje obsługi sprzętu medycznego,
 • kwestionariusze wywiadu z pacjentem,
 • tłumaczenia dotyczące ubezpieczeń zdrowotnych,
 • dowody ubezpieczenia,
 • instrukcje dla pacjentów,
 • materiały edukacyjne dla pacjentów,
 • karty obserwacji klinicznej,
 • instrukcje medyczne.

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt pod numerem infolinii 0 801 540 440 lub o wysłanie wiadomości na adres info@mlingua.pl. Nasz zespół z przyjemnością dostarczy wszelkich informacji i dokona niezobowiązującej wyceny projektów tłumaczeniowych.