Branże / Finanse

Podążanie za wciąż rozwijającym się sektorem usług finansowych jest nie lada wyzwaniem. Przedsiębiorstwa świadczące usługi finansowe muszą sprostać zarówno rygorystycznym regulacjom, jak i konkurencji na rynkach międzynarodowych. Poszukiwanie nowych klientów i rozwój współpracy z dotychczasowymi odbiorcami usług mają kluczowe znaczenie. Dbałość o relacje z klientami pozytywnie wpływa na horyzont czasowy współpracy i poziom obopólnych korzyści. Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem z sektora finansów wymaga koncentracji na długofalowym rozwoju, rentowności, trwałej współpracy z klientami i ciągle doskonalonej jakości usług. Przyszłościowe firmy, którym udało się przekroczyć bariery językowe, pozyskują nowych klientów z odległych kulturowo rynków do niedawna znajdujących się poza ich zasięgiem.

Jako wiodący dostawca usług językowych, współpracujący z ponad 35 000 lingwistów z całego świata, mLingua dokłada starań, by sprostać wszelkim wymogom sektora finansowego w zakresie przekładu i adaptacji kulturowej tekstów. Banki komercyjne i spółdzielcze, firmy ubezpieczeniowe oraz inne przedsiębiorstwa sektora finansowego dzięki współpracy z mLingua skutecznie funkcjonują na rynkach wcześniej obcych im językowo i kulturowo. Stosujemy system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i Europejską Normę Tłumaczeń PN-EN ISO 17100:2015-06, by największe projekty realizować w krótkim czasie, zawsze dostarczając wysokiej jakości produkt.

Regularnie tłumaczymy:

 • raporty roczne,
 • rachunki zysków i strat,
 • bilanse,
 • rachunki przepływów pieniężnych,
 • raporty z badania sprawozdań finansowych,
 • zeznania podatkowe,
 • wytyczne sprawozdawczości finansowej,
 • biznesplany,
 • prospekty emisyjne,
 • oferty prywatne i publiczne,
 • dokumenty ubezpieczeniowe,
 • dane statystyczne i analizy finansowe,
 • pierwsze oferty publiczne,
 • zagraniczne oferty emisji instrumentów kapitałowych i dłużnych,
 • umowy Venture Capital.

Już dziś skorzystaj z oferty usług tłumaczeniowych mLingua. Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami, dostępnymi pod numerem infolinii 0 801 540 440 i adresem info@mlingua.pl.