Wydarzenia / Przekład literacki dzisiaj i jutro

Nazwa: 200UW/40WLS: Przekład literacki dzisiaj i jutro
Organizator:  
Data: 17.03.2016
Miejsce: Warszawa
Kontakt:  
Informacja: https://www.facebook.com/events/1131457160228030/


Międzynarodowa konferencja w formie paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych ekspertów i publiczności, adresowana do wszystkich osób zainteresowanych tematem. Wydarzenie poświęcone jest przekładowi literackiemu w Polsce i obejmuje cztery kluczowe aspekty realiów przekładu literackiego i zadań, jakie stoją przed tłumaczami literatury. Cztery panele odbywać się będą w dwóch równoległych cyklach, z których pierwszy poświęcony będzie wyzwaniom stojącym przed tłumaczami literatury, natomiast drugi - realiom pracy tłumacza i dydaktyce przekładu literackiego.