Wydarzenia / GESPIN 2017 5th International Conference

Nazwa: GESPIN 2017 5th International Conference
Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Data: 25-27.08.2017
Miejsce: Collegium Novum, UAM Poznań
Kontakt: gespin@amu.edu.pl
Informacja: http://gespin.amu.edu.pl/


Konferencja skupi się na tematach takich jak: multimodalne modele poznawcze, produkcja wypowiedzi, percepcja w bezpośredniej komunikacji, semioza w wypowiedziach multimodalnych, mowa i gestykulacja: gramatyka i leksykon, koordynacja pomiędzy gestykulacją i mową, związek pomiędzy prozodią i gestykulacją, międzymodułowa analiza wypowiedzi multimodalnych, korpus multimodalny i multilingwalny, narzędzia i schematy do adnotacji i analizy gestów, konstruowanie mowy i gestów, rozpoznawanie gestów u ludzi i maszyn, gestykulacja i mowa w rozmowie, mowa, gestykulacja i percepcja: badania behawioralne i neurobiologiczne, multimodalne sposobu uczenia się oraz nauczania, gestykulacja i mowa w rozwoju dziecka.