Wydarzenia / ENGHUM

Nazwa: Engaged humanities in Europe: Capacity building for participatory research in linguistic-cultural heritage (ENGHUM)
Organizator: Uniwersytet Warszawski
Data: 12-17.06.2017
Miejsce: Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski
Kontakt: enghum2016@gmail.com, enghum@al.uw.edu.pl
Informacja: http://engagedhumanities.al.uw.edu.pl/

 

Konferencja ta reprezentuje holistyczne podejście do danego zagadnienia (nieograniczające się do jednej dyscypliny). Poruszone zostaną zarówno teoretyczne, jak i praktyczne kwestie związane z badaniami nad językiem, kulturą i społeczeństwem. Istotnym celem jest także znalezienie rozwiązań w celu uzupełnienia luk związanych ze współpracą i wymiana wiedzy pomiędzy pracownikami naukowymi, członkami społeczności lokalnych/ mniejszościami etnicznym oraz organizacjami pozanaukowymi.