Wydarzenia / 4th Interlinguistics Symposium

Nazwa: Cognitive linguistics in the year 2017
Organizator: Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego (PTJK), Uniwersytet Rzeszowski
Data: 21-23.09.2017
Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski
Kontakt: ptjk2017rzeszow@gmail.com
Informacja: http://www.ptjk2017.ur.edu.pl/index_en.html

 

Zagadnienia poruszane na konferencji to: językoznawstwo kognitywne, kategoryzacja językowa, metafora i metonimia, mieszanie konceptów, siła dynamiki, wcielenie (w tym rozszerzone i/lub społeczne wcielenie), socjolingwistyka kognitywna, kognitywna kulturalna lingwistyka/etnolingwistyka, kognitywne podejścia do dyskursu, kognitywna poetyka, perspektywizacja, język i umysł, językoznawstwo kognitywne z perspektywy pedagogicznej, podejścia kognitywne do tłumaczenia, kognitywne językoznawstwo historyczne.