Wydarzenia / 1th International Conference on Native and Non-native Accents

Nazwa: 1th International Conference on Native and Non-native Accents of English Accents 2017
Organizator: Wydział Anglistyki i Językoznawstwa Stosowanego
Data: 30.11.-02.12.2017
Miejsce: Hotel Focus, Łódź
Kontakt: accents@uni.lodz.pl
Informacja: http://filolog.uni.lodz.pl/accents/

 

Konferencja ta łączy badaczy i nauczycieli rodzimych i nierodzimych użytkowników języka angielskiego. Omawiane kwestie dotyczą zarówno teorii, jak i praktyki. Kluczowe zagadnienia to: cechy akcentu, dynamika użycia akcentu, nauczanie i uczenie sie akcentu, metody i narzędzia badania akcentów.