Wydarzenia / 1st Białystok Conference

Nazwa: 1st Białystok Conference on the Theoretical and Applied Linguistics
Organizator: Uniwersytet w Białymstoku
Data: 07-08.12.2017
Miejsce: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
Kontakt: neofilologia.uwb@uwb.edu.pl
Informacja: https://linguistlist.org/callconf/browse-conf-action.cfm?ConfID=270176

 

Konferencja będzie okazją do spotkania pomiędzy pracownikami naukowymi z różnych dziedzin, zwłaszcza tych związanych z badaniami nad językiem, w tym: lingwistyka kognitywna, socjo- i psycholingwistyka, lingwistyka kulturowa, lingwistyka kontrastywna, tłumaczenia, akwizycja językowa, filozofia języka i filozofia tłumaczenia. Celem konferencji jest rozwinięcie wiedzy empirycznej i teoretycznej na temat badań językowych, a także określenie jej przydatności w pedagogice.