Wydarzenia / 11. Międzynarodowa konferencja poświęcona legilingwistyce

Nazwa: 11. Międzynarodowa konferencja poświęcona legilingwistyce, językoznawstwu sądowemu i przekładowi prawniczemu
Organizator:  Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Data: 24-26.06.2016
Miejsce: Poznań
Kontakt: lingua.legis@gmail.com
Informacja: http://www.lingualegis.amu.edu.pl/?main_data=biezaca&lang=pl

 

Tematyka konferencji związana jest z językoznawstwem sądowym i przekładem prawniczym i obejmuje następujące bloki tematyczne: tłumaczenie prawnicze i sądowe (przekład ustny i pisemny), język prawa (m.in. historia, terminologia, struktura, nauczanie), historia prawa i systemów prawnych, prawa dotyczące języka, legilingwistyka i językoznawstwo sądowe (m.in. językoznawca jako biegły sądowy, językowe aspekty fałszerstw dokumentów publicznych), języki specjalistyczne (terminologia, dyskurs, przekład).

Języki konferencji: polski, angielski, francuski, hiszpański, rosyjski i niemiecki.