Usługi / Uwierzytelnienia / Pisemne tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe (uwierzytelnione) to tłumaczenie poświadczone przez tłumacza przysięgłego, który ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność przekładu z tekstem oryginalnym. Poświadczenie to odbywa się poprzez przystawienie imiennej okrągłej pieczęci na każdej stronie przetłumaczonego dokumentu oraz wpis do specjalnego rejestru tłumaczeń zwanego repertorium. W rejestrze tym odnotowywane są:

 • data przyjęcia zlecenia oraz zwrotu dokumentu wraz z tłumaczeniem,
 • oznaczenie zleceniodawcy albo zamawiającego tłumaczenie,
 • opis tłumaczonego dokumentu oraz uwagi o jego rodzaju, formie i stanie,
 • wskazanie rodzaju wykonanej czynności, języka tłumaczenia, liczby stron tłumaczenia oraz sporządzonych egzemplarzy,
 • opis tłumaczenia ustnego wskazujący datę, miejsce, zakres i czas trwania tłumaczenia,
 • wysokość pobranego wynagrodzenia.

Tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane są głównie na potrzeby organów instytucji państwowych, takich jak sądy, urzędy i prokuratury. W zasadzie może to być każdy dokument lub tekst, ale najczęściej tłumaczymy i uwierzytelniamy:

 • umowy i kontrakty,
 • sprawozdania finansowe,
 • świadectwa, dyplomy i certyfikaty,
 • dokumenty ubezpieczeniowe (polisy, zaświadczenia, opinie),
 • akty (urodzin, zgonu, ślubu, rozwodu),
 • dokumenty samochodowe (umowy kupna-sprzedaży, rejestracje, karty pojazdów),
 • dokumenty bankowe (wyciągi, opinie, zaświadczenia),
 • dokumenty sądowe (zaświadczenia o niekaralności, pozwy, wyroki, apelacje),
 • dokumenty medyczne (recepty, wyniki badań lekarskich, rozpoznania),
 • dokumenty kościelne (świadectwa chrztu, świadectwa bierzmowania).

Więcej informacji udzielą koordynatorzy, dostępni pod adresem info@mlingua.pl lub numerem infolinii 0 801 540 440.