Jakość / ISO 9001:2015


ISO 9001:2015 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością firmy w zakresie produkcji lub świadczonych usług. Określa zasady systematycznej kontroli nad poszczególnymi czynnościami i procesami każdej organizacji poprzez przestrzeganie procesów nadzorujących dokumentację, zarządzanie zasobami oraz dokonywanie systematycznych pomiarów zadowolenia klienta i jakości.

Wymagania normy oparte są na ośmiu zasadach zarządzania:

  • koncentracja organizacji na klientach,
  • przywództwo,
  • zaangażowanie personelu,
  • podejście procesowe,
  • podejście systemowe do zarządzania,
  • ciągłe doskonalenie,
  • podejmowanie decyzji oparte na faktach,
  • wzajemnie korzystne relacje z dostawcami.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością rozpoczęliśmy we wrześniu 2007 roku, wprowadzając stopniowo kolejne wymagania normy ISO 9001. Działania związane z wdrożeniem systemu na zgodność z wdrażaną normą zostały uwieńczone pozytywnym zakończeniem audytu certyfikującego, który odbył się 16 czerwca 2008 roku. Certyfikację systemu zarządzania w mLingua przeprowadziła uznana jednostka audytująca.

Nieprzerwanie wkładamy wiele starań w zachowanie wysokiej jakości świadczonych przez nas usług translatorskich, zgodnie z wymaganiami i potrzebami naszych klientów oraz zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami na rynku tłumaczeniowym.