Czytelnia / Teoria tłumaczenia

 • Tłumaczenie i różnorodność odmian językowych (Magdy M. Zaky; tłum. Martyna Haber)więcej
 • Niewidoczne w tłumaczeniu: rola struktury tekstu (Abdolmehdi Riazi; tłum. Beata Gudz)więcej
 • Dobre tłumaczenie: sztuka, rzemiosło czy nauka? (Mahmoud Ordudary; tłum. Krystyna Furman)więcej
 • Opracowanie strategii dla tłumacza (Jean-Pierre Mailhac; tłum. Dorota Fiłatiuk)więcej
 • Egzotyzacja/udomawianie i yihua/guihua: praca kontrastowa (He Xianbin; tłum. Stanisław Dunin)więcej
 • Czy naprawdę potrzebujemy standardów w dziedzinie tłumaczeń? Porównanie amerykańskich i europejskich norm dotyczących usług tłumaczeniowych (Gérard de Angéli; tłum. Anna Kuzdra)więcej
 • Domestykacja teoretyków; Apel o zrozumiały język (María Teresa Sánchez, tłum. Anna Banaczkowska)więcej
 • Tworzenie modelu do analizy przesunięć w tłumaczeniu (Dr Mohammad Q. R. Al-Zoubi, Dr Ali Rasheed Al-Hassnawi; tłum. Paweł Aleksandrowicz)więcej
 • Branża tłumaczeniowa (Danilo Nogueira; tłum. Natalia Banaszewska)więcej
 • Brazylijski system podatkowy (Vera and Danilo Nogueira; tłum. Anna Banaczkowska)więcej
 • Pojęcie konotacji w świetle różnych nauk (Kaja Klimek)więcej
 • Kwestie leksykograficzne w tworzeniu dwujęzycznego leksykonu online dla studentów chińskiego pochodzenia (Christopher Greaves, Han Yang; tłum. Magdalena Janik)więcej
 • W kierunku metodologii oceny tłumaczenia opartej na korpusie językowym (Lynne Bowker; tłum. Elżbieta Trumińska)więcej
 • Co zostało powiedziane i w jaki sposób – najlepiej jak potrafimy (Danilo Nogueira; tłum. Agnieszka Schwarz)więcej
 • Filozofia, antropologia i lingwistyka w tłumaczeniu (Guarddon Anelo; tłum. Andrzej Arażny)więcej
 • Alegoria w arabskich wyrażeniach związanych z mową i milczeniem (Hasan Ghazala, tłum. Anna Bolibok)więcej
 • Tłumaczenie jako redagowanie tekstu wyjściowego: Pojęcie i jego wpływ na powstanie literatury narodowej (Berrin Aksoy; tłum. Karolina Zalewska)więcej
 • Hiszpański neutralny, Spanglish oraz tłumaczenie medyczne. Zjawisko heterodoksji (Isabel García Izquierdo; tłum. Jakub Kaczor)więcej
 • Tłumaczenie pojęć w epoce Meiji w Japonii (Niculina Nae; tłum. Magdalena Hentka)więcej
 • Możność wykonania a czytelność: Historyczny przegląd teoretycznych przeciwieństw w przekładzie sztuk teatralnych (Ekaterini Nikolarea; tłum. Marcin Dyląg)więcej