Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Pierwszym źle zrozumianym pojęciem jest faisceau, przetłumaczone jako ‘bundle of lasers’ (wiązka laserów), a nie ‘laser beam’ (wiązka laserowa). Prawdopodobnie student korzystał ze słownika dwujęzycznego, w którym znalazł ‘bundle’ (wiązka) jako jedno ze znaczeń słowa faisceau, ale w tym kontekście nie jest to poprawne tłumaczenie. Dowodzi tego szybkie sprawdzenie w korpusie, gdzie słowo ‘bundle’ pojawia się cztery razy, ale tylko w odniesieniu do ‘bundled software’ (oprogramowanie przeinstalowane) – darmowe programy dostarczane klientom przy zakupie odtwarzacza DVD. Ponadto w korpusie nie znaleziono przykładów użycia słowa ‘laser’ (laser) w liczbie mnogiej, ale odnaleziono kilka dla ‘laser beam’ (wiązka laserowa) oraz wiele więcej dla samego ‘laser’, poprzedzonego rodzajnikiem określonym lub nieokreślonym.

Następnym źle zrozumianym pojęciem jest balaie, przetłumaczone jako ‘brush’ (ocierać). Słowo to sugeruje pewien rodzaj fizycznego kontaktu, który po prostu nie ma miejsca w tej sytuacji. Wyszukiwanie słowa ‘brush*’ w korpusie pokazuje, że nie ma przykładów o laserach ocierających się o płyty. Widocznie student po raz drugi skorzystał ze słownika dwujęzycznego i wybrał dość dosłowne tłumaczenie - to, które nie pasuje do kontekstu. Lepszym wyborem ze słownika byłoby słowo ‘sweep’ (przeczesać coś), jak wskazuje na to wiele przykładów, przekształcone na ‘sweeping’. Jednakże korpus wskazuje, że nawet ‘sweep’ nie jest typowym pojęciem tego specjalistycznego języka. Jak zilustrowano to w tabeli 3, konkordancja dla ‘laser’ (laser) wyraźnie pokazuje, że w kontekście dotyczącym DVD lasery są używane do ‘odczytu’ informacji.

TABELA 3

Konkordancje wyszukane w korpusie jakościowym na DVD wykazują, że słowo ‘laser’ jest używane do ‘odczytu’ informacji znajdujących się na płytach DVD.

Create a pattern that the laser can

o has also added a laser modified to

laser to focus deep into the disc to

read

read

read

With current disc coatings,

DVD as well as CD-R and CD-RW

a second data layer. Double-s

Następne dwa błędy pojęciowe- tłumaczenie słowa pistes jako ‘pits’(wgłębienia) oraz słowa trous jako ‘gaps’ (luki)- są ze sobą powiązane. Słowo ‘pits’ rzeczywiście jest terminem technicznym, należącym do języka specjalistycznego używanego do omawiania płyt DVD, jednakże jest to bardziej poprawne tłumaczenie słowa trous niż pistes. Używając słowa ‘pits’ do przetłumaczenia pistes (być może z powodu powierzchniowego podobieństwa tych dwóch wyrazów), student był zmuszony do znalezienia innego ekwiwalentu dla trous, co skończyło się wybraniem niezadowalającego terminu ‘gaps’. Jak przedstawia tabela 4 , konkordancja dla ‘pits’ ujawnia dwa konteksty, które jasno wskazują na różnicę pomiędzy ‘pits’ (wgłębienia) a ‘tracks’ (ścieżka, tor). Fakt, że drugi kontekst nadaje specyficzne wymiary słowom ‘pits’ i ‘tracks’ oznacza, że interlingualne ekwiwalencje mogą jednoznacznie nawiązywać do terminów z tekstu źródłowego.

TABELA 4

Dwa konteksty odnalezione w Korpusie Jakościowym na DVD, które przedstawiają związek pomiędzy słowami ‘pits’ i ‘tracks’.

  The fact that the pits are smaller means they can be packed more tightly into the tracks.

  The use of smaller pits (0.4 microns for the DVD vs. 8.3 microns for the CD) and narrower track-to-track     spacing (0.74 microns for the DVD vs. 1.6 microns for the CD) means that there’s room on the DVD for nearly four times as much information per layer than on a CD.