Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Wnioski

Nowoczesny język japoński obrazuje ciekawy przypadek zapożyczania słów, a raczej pojęć z zachodniej kultury. Tłumacze epoki Meiji usiłowali stworzyć pewien rodzaj dynamicznej ekwiwalencji pomiędzy tekstem wyjściowym a docelowym, wprowadzając nowe pojęcia w celu opisania realiów, które były diametralnie różne od japońskich. Ich wysiłki skutkowały stworzeniem prawie nowego języka dostosowanego do nowych pojęć, a nie stworzeniem przekładu oddającego sens tych terminów przy pomocy słów już istniejących.
Bibliografia
Aston, W. G (1975) A History of Japanese Literature, Charles E. Tuttle Company: Rutland, Vermont & Tokyo, Japan
Nida, E. A. (1987) Intelligibility and Acceptability in Verbal Communication, in Georgetown University Round Table ’87: Language Spread and Case Studies, ed. by Peter H. Lowenberg
Pollack, David (1992) Reading Against Culture. Ideology and Narrative in the Japanese Novel, Cornell Univ. Press: Ithaca & London
Sapir, Edward (1963) Language, Harvest Book
Walker, Janet (1979) The Japanese Novel of the Meiji Period and the Ideal of Individualism, Princeton University Press: Princeton, New Jersey
Yanabu, Akira (1978) Honnyaku no Mondai, in Nihongo Bekkan: Nihongo Kenkyuu no Shuuhen, Iwanami Shoten
Yanabu, Akira (1995) Honnyakugo Seiritsu Jijou, Iwanami Shinsho