Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Od razu widać, że parafraza jest dłuższa niż początkowe zdanie (często zdarza się to również przy tłumaczeniach z angielskiego), ale łatwo zauważyć także inne różnice.

Co prawda, parafraza przekazuje esencję oryginału, ale dokonano pewnych zmian, z czego tylko jedną można uznać za bezdyskusyjny błąd.

Znajduje się on na samym początku, gdzie „W kwietniu 1900 roku" zamieniono na „Wczesną wiosną 1900 roku", a tym samym pozbawiono zdanie pewnej dokładności.

Innym możliwym rozwiązaniem byłoby „W czwartym miesiącu 1900 roku" albo „Z początkiem kwietnia 1900 roku" lub „Kończył się już marzec, kiedy...", jednak każde z tych rozwiązań jest zbyt wyszukane i/lub dodaje coś, czego nie ma w oryginale.

W początkowym zdaniu nie ma wzmianek o tym, że sytuacja miała miejsce „na początku kwietnia" lub „w środku" kwietnia, lecz po prostu „w kwietniu".

Z drugiej strony, słownictwo tekstu źródłowego nie dostarcza dokładnej informacji dotyczącej czasu, więc podane warianty nie są całkowicie błędne.

Zatem w podręczniku parafrazowania może powinno być jednoznacznie napisane, że nie należy zmieniać nazw miesięcy i dni, jednakże, jak to często bywa z tak kategorycznym podejściem, mogą zdarzyć się przypadki, że od tej reguły znajdą się wyjątki.

Podobny problem pojawia się na samym końcu zdania, gdzie „port Tiencin" przekształcono na „miasto Tiencin, położone na wybrzeżu".

W tym przypadku nie ma możliwości nie użyć nazwy miasta, tak jak to było możliwe w przypadku nazwy „kwiecień".

Co prawda możliwe byłoby użycie nazwy „Tiencin, port Pekinu", lecz w ten sposób podajemy dodatkowe informacje geograficzne, których nie ma w oryginale.

W każdym razie, „miasto na wybrzeżu" nie oznacza „miasta portowego" i nie byłyby tu pomocne także określenia „ miasto nad morzem" lub „punkt załadunkowy".

„Miasto nadbrzeżne" zdaje się być jeszcze mniej poprawne, bowiem miasto nadbrzeżne niekoniecznie jest portem - słowo „nabrzeże" bardziej opisuje topografię (statki mogą dopływać do nabrzeża, ale może tam nie być urządzeń cumowniczych), a słowo „port" oznacza funkcję oraz obecność skomplikowanych przyrządów.

Czytelnicy, jeśli chcą, mogą zbadać te różnice pomiędzy tymi zdaniami i zastanowić się, czy są w stanie znaleźć bardziej trafne rozwiązania. Będzie ich zapewne niewiele, chociaż można mieć słuszne obiekcje do każdego elementu tej parafrazy.

„Wysłać wsparcie" nie jest równoznaczne z „wydelegować oddziały z odsieczą", a „zdecydowano się" nie jest dokładnym odpowiednikiem „uznano za stosowne".

Te zawiłe rozważania przeprowadzono oryginalnie w języku angielskim, którego zasób słownictwa jest niezwykle bogaty.

Jednak pojawić się może jeszcze nieskończenie wiele pytań dotyczących procesu parafrazowania, tak jak w przypadku tłumaczenia.