Czytelnia / Teoria tłumaczenia

(2) Metody syntaktyczne

- syntaktyczne powtórzenie (ante- and post-position [przeciwna i post- pozycja]: I know what you want : Ah, toi, je sais bien ce que tu veux! [literally: Ah, you, I know what you want]) [dosłownie: Ach, ty, wiem czego chcesz]

- dodawanie zdania (en ce qui me concerne)

- zdanie złożone z wyrażeniem „it” (I did it > c'est moi qui l'ai fait) [Zrobiłem/-am to]

- zmiana rodzaju zdania (na wykrzyknikowe, przeczące, pytające itd. : You would tell Olivia ... > Qu'est-ce que tu avais besoin de dire à Olivia...? [= Why on earth did you have to tell Olivia...?]) ([=Dlaczego musiałeś/-aś powiedzieć Oliwii…?])

(3) Metody morfologiczne

- akcentowane formy zaimków osobowych (moi, toi, lui, itd.); użycie wzmocnienia (vous-même/vous autres)

- zaimki wskazujące (np. celui-ci/là)

- przymiotniki wskazujące (np. ce/cette ... -ci/là)

(4) Metody fonetyczne (wydłużanie samogłosek/spółgłosek: Dreadfully old-fashioned > Terrrriblement démodés (Wood, 1991, s.128)) [okropnie staroświecki]

(5) Interpunkcja (przecinki, wielokropek, myślniki, wykrzykniki, cudzysłów)

(6) Znaczniki typograficzne (np. pogrubienie,  kursywa, podkreślenie)

(7) Kwalifikator opisowy (...she replied, sounding surprised) [odpowiedziała ze zdziwieniem]

(8) Rekompensata (np. przeniesienie emfazy z „that” na wzmocnioną negację- du tout-w następującym przykładzie: Oh, I shouldn't like that! > Oh! je n'aimerais pas ça du tout! [Och, nie powinienem tak!]; patrz Harvey, 1995 na ten temat oraz Wood, 1991, s.137-138 – przykłady związane z emfazą)

(9) Połączenie metod (np. morfologiczna + typograficzna: As if I would talk on such a subject > Comme si moi, j'allais parler d'une chose pareille!) [Jakbym ja rozmawiał /-a na takie tematy!]

(10) Usunięcie (I have tasted eggs, certainly > J'ai certainement goûté à des oeufs [Ja oczywiście próbowałem/-am jajka]: emfaza na czasowniku pomocniczym nie jest przekazana z powodu obecności słowa „certainly”)

Tłumacz musi rozważyć istniejące parametry, które zdeterminują wybór odpowiedniej metody.

3. Parametry

Parametr oznacza każdy czynnik, który należy wziąć pod uwagę przy wybieraniu metody (np. funkcja komunikacyjna/pragmatyczna oraz czytelnicy, to jedne z parametrów, które trzeba wziąć pod uwagę przy tłumaczeniu odniesień kulturowych). Stosuje się je do małych jednostek tekstu (np. słowo) lub większych (np. cały tekst). Biorąc pod uwagę ich rolę w wyborze metod, działają one także jako kryteria oceniania, ponieważ każdy czynnik wpływający na wybór metod powinien mieć znaczenie przy ocenie jakości tłumaczenia. Parametry łączą się i oddziałują na siebie, w związku z czym tłumacz musi oceniać związki pomiędzy nimi, aby wybrać najlepszą metodę.