Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Wierne:

The grass that grows by every stream
Like angelic smiles faintly gleam
Step gently, cause it not to scream
For it has grown from a lover's dream.

Tłumaczenie:

Trawa, która rośnie nad każdym potokiem

Błyszczy delikatnie jak anielskie uśmiechy

Podejdź cicho, bo ze snu kochanków

Się zrodziła, nie z krzyku.

Wniosek

Jak twierdzą Hatim i Mason (1997), tłumacz zwykle przekłada na zasadzie werbalnego zapisu aktu komunikacji pomiędzy językiem wyjściowym mówca/pisarz oraz słuchacz/czytelnik oraz stara się przekazać uzyskaną wartość znaczeniową grupie docelowych odbiorców języka jako oddzielny akt komunikacji. Jednakże zdaniem Hatima i Masona (1990) mało wiemy na temat występujących tam wzorców oraz w jaki sposób można by osiągnąć między nimi ekwiwalencję.

Jednej rzeczy, której jednak możemy być pewni jest fakt, że wzorce stosuje się w przypadku nadrzędnego celu retorycznego. To jest aspekt budowy tekstu, który ma decydujące znaczenie dla tłumacza. Struktura tekstu wyjściowego staje się ważną wskazówką dla decyzji, co powinno się znaleźć lub zostać pominięte w otrzymanym tekście. Głównym zamierzeniem tego artykułu, mającym na celu wsparcie tłumaczy w ich trudnym zadaniu, jest ukazanie korzyści, jaką mogą czerpać z analizy tekstu w tłumaczeniu poprzez określenie wskaźników makro i mikro.

Analiza staje się więc obiecującym narzędziem w dokonywaniu bardziej wiarygodnego tłumaczenia. Zostało przeprowadzonych wiele badań na temat analizy tekstu, które mogą nieść tłumaczom interesujące przesłanki. Na przykład tego typu struktura często występująca w gatunkach argumentacyjnych zawiera „wstęp, objaśnienie przypadku będącego przedmiotem dyskusji, przedstawioną w skrócie argumentację, dowód, obalenie oraz wniosek” (Hatch 1992: 185).

Podsumowując, możemy stwierdzić, że w tłumaczeniu powinniśmy najpierw spróbować zrekonstruować makrostrukturę oraz strukturę retoryczną tekstu wyjściowego w języku docelowym, a następnie dobrać odpowiednie słowa i struktury; jest to postępowania, które wytrawni tłumacze prezentują, świadomie lub nie, w procesie przekładu.

Bibliografia

B i b e r , D.: Variation across speech and writing. New York: Cambridge University Press 1988.

, B l o o r, T., B l o o r, M.: The functional analysis of English: A Hallidayan approach.              London: Arnold 1995.

C o n n o r, U.: Text analysis. TESOL Quarterly, 28, 682-685. 1994

F i r t h, J. R.: The technique of semantics. Transactions of the philological society, 36-72. 1935.