Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Drugim powodem wpływającym na brak wyrazistości różnic pomiędzy możnością wykonania a czytelnością jest fakt, że te dwa tak różniące się pojęcia wydają się dzielić słabości wszystkich normatywnych podejść do badań nad przekładem. Ta cecha charakterystyczna ( nazywana również fałszywą) staje się oczywista, gdy możność wykonania lub czytelność są zastosowane lub porównane do właściwych przekładów i inscenizacji teatralnych oraz ich funkcji historycznej.

Bibliografia

Aston, Elaine and George Savona. 1991. Theatre as Sign-System: A Semiotics of Text and Performance. London and New York: Routledge.

Bassnett, Susan. 1978. "Translating Spatial Poetry: An Examination of Theatre Texts in Performance." Literature and Translation. Eds. J. S. Holmes, et al. Leuven: ACCO. 161-76.

---. 1980. "Introduction to Theatre Semiotics." Theatre Quarterly 10.38. 47-53.

---. 1981. "The Translator in the Theatre." Theatre Quarterly 10.40. 37-48.

---. 1985a. "Ways through the Labyrinth: Strategies and Methods for Translating Theatre Texts." The Manipulation of Literature. Ed. Theo Hermans. London: Croom Helm; New York: St Martin's. 87-102.

---. 1985b. "Structuralism and After: Trends and Tendencies in Theatre Analysis. Part Two." New Theatre Quarterly 1.2. 205-7.

---. 1990a . "Translating for the Theatre—Textual Complexities." Essays in Poetics 15.1. 71-83.

---. 1991a. "Translating for the Theatre: The Case Against Performability." TTR (Traduction, Terminologie, Redaction) IV.1. 99-111.

---. 1991b. Translation Studies. rev. ed. London and New York: Routledge. (1st ed. 1980).

Bassnett, Susan and André Lefevere, eds. 1990. Translation, History and Culture. London and New York: Pinter.

Bogatyrëv, Peter. 1971. "Les signes du théâtre." Poétique 8. 517-30.

---. 1976a. "Costume as a Sign." Semiotics of Art: Prague School Contributions. Eds. L. Metejka and I. R. Titunik. Cambridge: MIT Press. 13-19.

---. 1976b. "Semiotics in the Folk Theater." Semiotics of Art: Prague School Contributions. Eds. L. Metejka and I. R. Titunik. Cambridge: MIT Press. 33-49.

---. 1982. "Contribution to the Study of Theatrical Signs." The Prague School. Ed. Peter Steiner. Austin: Univ. of Texas Press. 52-64.

Corrigan, Robert W. 1961. "Translating for Actors." The Craft and Context of Translation. Eds. W. Arrowsmith and R. Shattuck. Austin: Univ. of Texas Press. 95-106.

Elam, Keir. 1970. "Language in the Theater." Sub-stance. 139-62.

---. 1980. The Semiotics of Theatre and Drama. London and New York: Methuen.

Fischer-Lichte, Erika, et al., eds. 1990. The Dramatic Touch of Difference: Theatre, Own and Foreign. Tübingen: Gunter Narr Verlag.

Honzl, Jindřich. 1971. "La mobilité du signe théâtral." Travail Théâtral 4. 5-20.

---. 1976a. "Dynamics of Sign in the Theater." Semiotics of Art: Prague School Contributions. Eds. L. Metejka and I. R. Titunik. Cambridge: MIT Press. 74-93.