Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Nawet jeżeli przetłumaczymy ten termin:

niewiele będzie znaczył dla przeciętnego Chińczyka. To jest jeszcze jedna kwestia, którą musimy wziąć dokładnie pod uwagę podczas wprowadzania leksykonu dwujęzycznego.

6. Tworzenie leksykonu dwujęzycznego

Aby mógł służyć jako użyteczne źródło odniesienia, leksykon powinien zawierać 40-50 tysięcy haseł. Jest to naturalnie ambitny i długofalowy cel, wymagający dodatkowo dużej grupy leksykografów, jeżeli wszystkie hasła mają być oryginalne. Istnieją jednak leksykalne bazy danych własności publicznej, które mogą zostać użyte na początku, a najbardziej użyteczną z nich jest powszechnie znana baza danych Word Net, utworzona na Uniwersytecie Princeton. Można do niej wejść i bezpłatnie przesyłać dane z serwera z ich stony internetowej. Przez włączenie tej bazy danych do naszej własnej mogliśmy przynajmniej stworzyć leksykon z wystarczająco dużą liczbą podstawowych angielskich haseł, aby służył jako praktyczne i użyteczne narządzie odniesienia. Jednak większość z wyżej wymienionych haseł nie ma jeszcze chińskiego tłumaczenia, a wiele definicji napotyka na takie same niedoskonałości jak wyżej podane przykłady, co sprawia, że nie są one przeznaczone dla osób uczących się danego języka jako drugiego. Niemniej jednak, dwujęzyczny leksykon angielsko-chiński, co ma rzeczywiście zastosowanie przy innych dokumentach online, może być rozwijany stopniowo i skutecznie używany w tym samym czasie. Ostatecznie będzie miał wystarczającą liczbę w pełni opracowanych i przetłumaczonych haseł, aby służyć jako ogólna pomoc naukowa dla wszystkich uczących się.

7. Wnioski

Przeanalizowaliśmy dosyć wnikliwie problem alkoholizmu nie dlatego, że jest to odosobnione zjawisko, lecz przeciwnie, ponieważ jest to typowy problem spotykany ogólnie w tłumaczeniu. Jeżeli weźmie się pod uwagę, że istnieją tysiące innych haseł, które w różnym stopniu przedstawiają podobne trudności jak zilustrowane przykłady takich wyrażeń typu komunał (cliche), alkoholizm (alcoholism), Freedom Share itd., wówczas skala problemu wydaje się zniechęcająca. To, co zaczęliśmy nazywać problemem alkoholizmu w tłumaczeniu prezentuje wyzwania napotykane podczas realizacji zadania polegającego na stworzeniu pełnego i wiarygodnego angielsko-chińskiego leksykonu online.

8. Bibliografia

Collins Cobuild Student's Dictionary Online (1998) na stronie internetowej: http://www.linguistics.ruhr-uni-bochum.de/ccsd.

Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health (Trzecie Wydanie), (1983) W.B. Saunders Company, Filadelphia, Londyn, Toronto, Mexico City, Rio de Janeiro, Sydney, Tokio.

Greaves, C. and Teng, A. (1998) The Virtual Language Centre—An Integrated Language Learning Platform on the World-Wide Web. Pod redakcją J Gil- Mendieta & M.H.

Hong Kong Virtual Language Centre na stronie internetowej: http://http://vlc.polyu.edu.hk.

Longman Dictionary of Contemporary English, Dwujęzyczny (Angielsko-Chiński) Nowe Wydanie (1997). Hong Kong: Longman Asia Limited.

Longman Dictionary of Contemporary English (Trzecie Wydanie), (1985). Harlow: Longman Group Ltd.

Merriam-Webster WWWebster Dictionary OnLine na stronie internetowej: http://www.m-w.com.

Oxford Advanced Learner's Dictionary (Czwarte Wydanie 1989). Oxford: Oxford University Press.

Random House Webster's College Dictionary-Newer Words Faster na stronie internetowej: http://www.vintagebooks.com/features/rhwebsters/ .

The English-Chinese Dictionary (Wydanie pełne) (1996), Shanghai. Shanghai Yiwen Publishing Co.

The Feber Medical Dictionary (1975), Faber and Faber Limited, Londyn.

Virtual Language Centre, Uniwersytet Politechniczny Hongkongu na stronie internetowej: http://vlc.polyu.edu.hk.

Webster's Revised Unabridged Dictionary (1913), Webster.

WordNet, Uniwersytet w Princeton na stronie internetowej: http://www.cogsci.princeton.edu/cgi-bin/webwn/.

The Wordsmyth English Dictionary-Thesaurus na stronie internetowej: http://www.lightlink.com/bobp/wedt/site.htm/.