Czytelnia / Teoria tłumaczenia

4. Wprowadzenie haseł dwujęzycznych

Po tym wszystkim tworząc nasze własne hasła do leksykonu VLC, ustaliliśmy następujące tłumaczenia i definicje alkoholizmu:

Ryc.2: hasła leksykonu VLC dla wyrazu “alkoholizm”

  1. alkoholizm rzecz (znaki chińskiego alfabetu) przedłużające się i nadmierne spożywanie napojów alkoholowych prowadzące do problemów zdrowotnych i takiego uzależnienia od alkoholu, że nagłe jego zaprzestanie powoduje silne objawy abstynencyjne (głodu alkoholowego): Leczenie alkoholizmu “przestawiające” mózg osoby pijącej, aby zapobiec ich potrzebie sięgnięcia po alkohol zostało zatwierdzone przez Amerykański Urząd ds. Żywności i Napojów. Patrz też: uzależnienie od alkoholu, upicie się, nadużywanie alkoholu, zatrucie alkoholowe
  2. alkoholizm rzecz (niepolicz.) (znaki chińskiego alfabetu) bycie uzależnionym od napojów alkoholowych: Międzynarodowy Czerwony Krzyż pracuje, aby zapewnić zajęcie uchodźcom oraz przeciwdziałać problemom społecznym i psychologicznym, jak np. alkoholizm. Patrz też: dypsomania, alkoholizm ostry, uzależnienie

Ostatecznie dodaliśmy oddzielne hasło dla wyrażenia “zatrucie alkoholowe” z właściwym chińskim odpowiednikiem zawartym w leksykonie, co zilustrowano poniżej,

Ryc.3: nowe hasło dla wyrażenia “zatrucie alkoholowe”

1. zatrucie alkoholowe fraza nominalna (znaki alfabetu chińskiego) choroba wynikająca ze spożywania nadmiernych ilości alkoholu, często kończąca się śmiercią; szczególnie po spożyciu alkoholu niskogatunkowego lub własnej produkcji, jak np. sok owocowy połączny z alkoholem: Ostatecznie został znaleziony na ulicy, a w instytucji, do której został zabrany, w karcie na końcu łóżka było napisane: “Śmierć w wyniku zatrucia alkoholowego, nazwisko nieznane. Patrz też: alkoholizm

5. Dalsze kwestie

Ten typ problemów związany z omawianym powyżej tłumaczeniem wyrazu alkoholizm nie jest wyłączną cechą określeń swoistych dla danej kultury. Podczas opracowywania naszych dwujęzycznych terminów z dziedziny biznesu i bankowości, w jednej z podsekcji dwujęzycznego leksykonu VLC spotkaliśmy się na przykład z określeniem specyficznego dokumentu skarbowego, którego oryginalna nazwa brzmi Freedom Share. Chociaż w języku chińskim istnieją odpowiedniki zarówno dla wyrazu wolność (freedom), jak i dla wyrazu udział (share), nasi leksykografowie nie przetłumaczyli i nie mogli przetłumaczyć tego wyrażenia bezpośrednio na język chiński bez uprzedniego zbadania dokładnej natury tego typu udziałów używanych w inwestowaniu. Nawet po ustaleniu dokładnego znaczenia tego terminu, nadal wahalibyśmy się podczas próby bezpośredniego przetłumaczenia freedom share na język chiński, jako że jest to termin swoisty dla Stanów Zjednoczonych. Oznacza rodzaj niezbywalnego biletu skarbowego (skryptu dłużnego) Stanów Zjednoczonych, który był wydawany w latach 1967 – 1970 i ogólnie ma niewielki związek z językiem chińskim.